Ingatlan és Tranzakciós szolgáltatások

Az ingatlanberuházásokkal kapcsolatos tranzakciós és fejlesztési szolgáltatások a legjobb támogatást nyújtják a fejlesztések fenntartható előmozdításában és megvédik az üzleti tevékenységet károsító kockázatoktól.

Kulcsfontosságú az ingatlanok környezeti hatásának ismerete

Fenntarthatósági és környezetvédelmi szakértőink komplex és átfogó szolgáltatást nyújtanak a tranzakciók és fejlesztések támogatásában.

Biztosítjuk a fejlesztések kockázatmentes végrehajtását

Tranzakciós és fejlesztési szolgáltatási portfóliónk részeként a környezeti átvilágítási audit és a környezeti tényfeltárás segít a rejtett teljesítménybeli hiányosságok, a jogi meg nem felelés, valamint a pénzügyi és üzleti kockázatok feltárásában. Ezek ismerete alapvető fontosságú egy beruházás, felvásárlás vagy összeolvadás előtt, egyben megvédi vállalata hírnevét is.

Támogatást nyújtunk a különböző ágazatokban, például a gyártási szektorban, a logisztikában, az irodaházakban és a lakóépületekben megvalósuló beruházások és létesítmények környezetvédelmi engedélyezési folyamata során.
Ez magában foglalja a fejlesztések előkészítésében, a klímakockázatok felmérésében és mérséklésében, a környezeti kockázatértékelésben, a hulladékoptimalizálásban és a szennyvíztisztítási technológia optimalizálásában nyújtott szakmai támogatást. Tranzakciókat és fejlesztéseket támogató szolgáltatásaink segítenek abban, hogy felügyelhesse átfogó vállalati teljesítményét, és megtegye a következő lépést a környezetbarát működtetés érdekében.

Láthatóvá tesszük és számszerűsítjük a kockázatokat

A fenntarthatóság az ingatlanfejlesztéseket is érinti. Beruházás, felvásárlás és összeolvadás során a befektetési célpont (pl. ingatlan, termelő üzem) környezeti állapota és üzemeltetési körülményei ismeretlenek a beruházó számára. Ez jelentős pénzügyi kockázatot rejt magában a tranzakció során. Az ilyenkor jelentkező kockázatok az általunk kínált szolgáltatások segítségével jól számszerűsíthetők még a szerződéskötést megelőzően. Így a befektető fontos információt kap az ingatlan vagy üzem környezeti állapotáról és ennek megfelelően annak valós piaci értékéről vagy a szükséges megelőző intézkedések költségéről.  Mindezekre a területekre a megfelelő megoldást kínáljuk.

Környezeti hatásvizsgálat (EIA)

Tartjuk az ütemtervet, a kihívások mellett is

A különböző ipari ágazatok hazai és nemzetközi projektjeiben szerzett tapasztalataink alapján professzionális szolgáltatásokat nyújtunk az olyan projektek előkészítésében, engedélyezésében és támogatásában, ahol az ütemezés a fejlesztési és tervezési folyamat meghatározó eleme.

Ismerjük a jogi követelményeket

Naprakész ismereteink a vonatkozó jogszabályokról és szabványokról biztosítják a már működő létesítmények támogatásában nyújtott magas színvonalú szolgáltatást. Igény esetén a klímakockázatértékelés, valamint a munka- és iparbiztonság területén is támogatást nyújtunk.

Környezetvédelmi tervezés

A legjobb támogatást adjuk a környezetvédelmi engedélyezési eljárás során

Az engedélyezés és a tervezés magában foglalja egy tervezett fejlesztés vagy egy már meglévő létesítmény várható környezeti hatásainak értékelését.

Szabályozási szempontból is biztosra megyünk

Munkánk során javaslatot teszünk enyhítő intézkedésekre, valamint adott esetben szorosan együttműködünk a tervezőkkel a szükséges beavatkozásokkal kapcsolatban, összefoglaljuk a várható hatásokat, majd segítünk a szabályozási folyamatban. Ez magában foglalja az IPPC-, és az EIA, valamint az egyéb környezetvédelmi engedélyezési eljárásokat.

Környezeti átvilágítás (Environmental Due Diligence)

Segítünk a felvásárlás vagy befektetés előtti átvilágításban

A due diligence audit – átvilágítási audit, átvizsgálás audit – jellemzően vállalatfelvásárlást (M&A), vagy kockázati és magántőke befektetéseket előz meg.

Ellenőrizze a kockázatokat, és alapozza meg befektetési döntéseit

Megvizsgáljuk a célpont környezetvédelmi állapotát meghatározó tényezőket, potenciális rejtett szennyezéseket vagy szennyezőforrásokat, a hatóságokkal folytatott ügyeket, valamint a témával kapcsolatos minden iratot és rendelkezésre álló információt. Így válik átláthatóvá a beruházási döntése előtti valódi költség.

Szennyezetség felmérés, tényfeltárás (Environmental Site Assessment)

Ismerje meg a kockázatokat, mielőtt aláírja a szerződést

Az új beruházás környezeti kockázatokkal járhat, amelyeknek nagyon konkrét anyagi következményei lehetnek az üzleti működésre és a vállalat értékére. Így a befektetés előtti kezdeti lépések során kiemelten fontos a cél ingatlan felszín alatti szennyezettségi állapotának felmérése.

A környezeti kockázatok terhelésének számszerűsítése

Ismeretlen környezeti állapotú ingatlanokba, termelő vállalatokba történő befektetés magában hordozza az ismert vagy ismeretlen környezeti károkért történő anyagi felelősségvállalás kockázatát. A szennyezett területeken elvégzendő műszaki beavatkozások jelentős költséget emészthetnek fel, legrosszabb esetben meghaladva az ingatlan értékét. A környezeti tényfeltárással részletes információkat kaphat telephelyei és eszközei környezeti állapotáról.

Jövőálló épületek a fenntarthatósági teljesítmény középpontjában

A nemzetközileg elismert szabványoknak való megfelelés segít az építőmérnököknek, az építészeknek és az épületek tulajdonosainak olyan fenntartható épületek kifejlesztésében, amelyek megfelelnek mind a környezetvédelmi, mind a felhasználóbarát megoldásoknak. Az EY denkstatt magas színvonalú szakmai tapasztalatait használja fel az épülettervezés és a projekt megvalósításának különböző szakaszaiban. Ez magába foglalja a környezeti, gazdasági és szociokulturális dimenziók, valamint a LEED és a BREEAM fenntartható épület- és körzeti tanúsítványok szisztematikus alkalmazását is.

Fenntartható épületek minősítése

Túlmutatunk a jogszabályi követelményeken

Szakértőink támogatják a különböző projektfázisokban, hogy megfeleljen a különböző zöldépítési szabványok követelményeinek.

Feltárjuk a hiányosságokat, hogy javítsa fenntarthatósági teljesítményét

A vagyonelemzés segít azonosítani az általános fenntarthatósági teljesítményében mutatkozó esetleges hiányosságokat, és útmutatást ad a teljesítmény növelésére.

További szolgáltatások

Szennyezett területek kármentesítése

Optimalizálja a kármentesítési költségeket a jogszabályoknak való megfelelés mellett
A felszín alatti közeg (talaj/felszín alatti víz) szennyezettségének tényét a vonatkozó jogszabályok szerint a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság részére be kell jelenteni. A szennyezettség mértéke, annak környezeti és humánegészségügyi hatása függvényében a szennyezett terület kármentesítése, a feltárt és lehatárolt szennyezőanyagok felszámolása válhat szükségessé.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Veszélyes épületanyag felmérés

Akvizíció, felújítás vagy átalakítás előtt kerülje a környezeti, humánegészségügyi és pénzügyi kockázatokat
Az 1990-es évek előtt épült ingatlanok akvizíciója, felújítási vagy átalakítási munkáinak megkezdése előtt fontos elvégezni a veszélyes épületanyag felmérést annak érdekében, hogy a bontási/felújítási munkák során a veszélyes épületanyagokból eredő környezeti, humánegészségügyi és pénzügyi kockázatok azonosíthatók, az ezekből eredő költségek, valamint a szükséges környezet- és egészségvédelemi intézkedések meghatározhatók legyenek.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Monitoring és hidrogeológia

Legyen tisztában az ingatlanfejlesztés által okozott hidrodinamikai változásokkal
Ingatlanfejlesztések esetében bizonyos esetekben hatósági előírásként vagy a statikai megfelelés részeként szükséges vizsgálni a tervezett mélyépítések által okozott hidrodinamikai változásokat (különösen a többszintes mélygarázsok tekintetében).
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Megvalósíthatósági tanulmány

Ellenőrizze, mennyire megvalósítható a tervezett projekt
Mi a megvalósítható? Hol húzódnak a projekt határai? Milyen lehetőségeket és kockázatokat kell figyelembe venni? Értékeljük a projektek megvalósíthatóságát a gazdasági hatékonyság, a rendelkezésre álló források, a technológiák és az időkeretek szempontjából. A megvalósíthatósági tanulmányok mellett olyan előzetes megvalósíthatósági tanulmányokat is készítünk, amelyekben különböző műszaki lehetőségeket hasonlítunk össze.
Szívesen támogatjuk a folyamatok különböző szakaszaiban, és megtaláljuk a vállalatának megfelelő stratégiát!

FAQ

Gyakran ismételt kérdések a tranzakciók és a fejlesztési támogatással kapcsolatban

Minél részletesebbek a rendelkezésre álló adatok, annál gyorsabban elvégezhető a létesítmény környezetvédelmi vizsgálat, és annál kevesebb kérdés merülhet fel a hatóságok részéről. Emellett javasoljuk, hogy kérje a „kiemelt projekt” státuszt.

A KHV és az IPPC-engedélyre vonatkozó követelmények hasonlóak az EU-ban (2011/92/EU és 2010/75/EU), azonban a különböző helyi környezetvédelmi hatóságok gyakorlatában különbségek vannak. Emellett a levegőre, a zajra, valamint a felszíni és felszín alatti vizekre vonatkozó részletes követelmények is szigorúbbak lehetnek. Ezért a projekt korai szakaszában javasolt a konzultáció.

Egy épület zöldépítési szabvány szerinti tanúsítása számos előnnyel járhat az ingatlantulajdonos számára. Ezek közé tartozik az elkötelezettség láthatósága, az értékesítési és bérleti díjak növekedése, a jobb beltéri környezetminőség és a fenntartható épületek szélesebb körű megítélése.

Kapcsolatfelvétel

Töltse ki az alábbi űrlapot, és csapatunk örömmel segít kérdései, észrevételei kapcsán.

Köszönjük üzenetét! Hamarosan válaszolunk Önnek.