Az EY denkstatt Kft. adatvédelmi politikája

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmazza, hogyan dolgozza fel a budapesti cégjegyzékben a cg: 01-09-664111 számon bejegyzett, 1132 Budapest, Váci út 20. alatti székhelyű EY denkstatt Kft. (a továbbiakban, mint mi) az Ön személyes adatait.

Kiemelt figyelmet fordítunk saját és partnereink adatainak megóvására, és tiszteletben tartjuk az adatok védelmére vonatkozó előírásokat. Ebből az okból kifolyólag különösen fontos számunkra, hogy elmagyarázzuk, hogyan dolgozzuk fel az Ön személyes adatait. Kötelességünknek tartjuk, hogy a lehető legnagyobb gondossággal kezeljük az Ön adatait és mindent  megtegyünk annak érdekében, hogy megvédjük azokat, annak helytelen felhasználásától. Szigorúan betartjuk az adatvédelemmel kapcsolatos törvényi rendelkezéseket mind az adatgyűjtés, mind pedig azok feldolgozása során. A jelen adatvédelmi politika a weboldalunk felhasználóira, a hírlevelekre feliratkozottakra és ügyfeleinkre, partnereinkre vonatkozik.
Kérjük vegye figyelembe, hogy a weboldalunk tartalmazhat linkeket olyan szolgáltatókhoz, akikre ez az adatvédelmi politika nem terjed ki. Nem vállalunk felelősséget azokért a tartalmakért, ahova ezek a linkek vezetnek.

2. AZ ADATFELDOLGOZÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY NEVE ÉS KAPCSOLATTARTÁSI ADATAI

Amennyiben bármilyen kérdése vagy aggálya merülne fel az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatosan, úgy kérjük, jelezze az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
EY denkstatt Kft.

1132 Budapest, Váci út 20. 

E-mail: denkstatt@denkstatt.hu

 

3. AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK

Személyes adatnak minősül minden olyan információ, mely az Ön jogaihoz kapcsolódik, és amelyek alapján Önt személyesen be lehet azonosítani, függetlenül attól, hogy az ezen információ alapján történik vagy egy másik, rendelkezésünkre álló információval együttesen.
A weboldalunkon tett látogatása alatt az alábbi információkat gyűjtjük be:

 1. dátumot és időt, amikor Ön meglátogatta a weboldalunkat;
 2. az Ön IP címét;
 3. az Ön böngészőjének nevét és verziószámát;
 4. a weboldalt (URL), amelyet Ön a weboldalunk meglátogatása előtt látogatott meg, és
 5. bizonyos sütiket (cookie) (ld. 15. pont).
 6. Egy szerződés megkötésének vagy annak előkészítésének részeként az alábbi információkat is begyűjtjük:
  családi és utóneve, e-mail címe és egyéb, Ön által rendelkezésre bocsátott információ;
  Ön nem köteles arra, hogy ténylegesen a rendelkezésünkre bocsássa az általunk kért adatokat. Mindazonáltal, ha nem járul hozzá adatainak megadásához, akkor nem tudja majd a weboldal valamennyi funkcióját használni. A szükséges adatok elmaradása esetén nem áll módunkban megkötni a szerződést, illetve elállhatunk a rendelés teljesítésétől, vagy más esetben nem lesz módunkban egy meglévő szerződést teljesíteni, mely a szerződés felmondásához vezethet.

4. ADATOK GYŰJTÉSE

4.1. ÜGYFÉL- ÉS SZERZŐDÉSES ADATOK FELDOLGOZÁSA

A személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és felhasználása egy jogviszony létrehozásához, annak tartalmához vagy annak megváltoztatásához szükségesen történik. Ez szerződéses vagy előszerződéses kötelezettségeknek való megfelelés, valamint a felelős személy jogos érdekében történik.

4.2. ADATOK TOVÁBBÍTÁSA A HÍRLEVELÜNKKEL KAPCSOLATOSAN

Ha rendelkezésünkre bocsátja az e-mail és postai címét, megragadjuk a lehetőséget arra, hogy aktuális információkat küldjünk Önnek hírlevelünk formájában. Jogában áll bármikor visszavonni a regisztrációját a hírlevelünkre, ha küld egy e-mailt az alábbi e-mail címre denkstatt@denkstatt.hu vagy egy levelet az alábbi címre:

EY denkstatt Kft.

1132 Budapest, Váci út 20.

5. AZ ADATFELDOLGOZÁS CÉLJA

A 3. pontban említett személyes adatokat az alábbi célok érdekében dolgozzuk fel:

 1. a weboldalunk fenntartása és jobbá tétele érdekében, beleértve az Ön online felhasználói élményének személyre szabását és, hogy biztosítsuk, a bemutatott információ az Önnek leghatékonyabb formában jut el Önhöz;
 2. tevékenységünk végrehajtása érdekében, mely magába foglalja, az Ön által kért információk, termékek és szolgáltatások rendelkezésre bocsátását, illetve a tranzakciókkal kapcsolatos, vagy adminisztratív jellegű frissítéseket;
 3. annak érdekében, hogy tájékoztassuk Önt az általunk kínált termékekről és szolgáltatásokról, melyek hasonlóak azokhoz, amelyeket már megvásárolt, vagy amellyel kapcsolatosan érdeklődött;
 4. annak érdekében, hogy információkat küldjünk Önnek olyan termékek és szolgáltatások vonatkozásában, melyek szerintünk érdekelhetik Önt;
 5. annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmét a szolgáltatásainkat, a weboldalt vagy a használati feltételeket és a jelen adatvédelmi irányelveket érintő változásokra;
 6. a weboldal biztonsága érdekében tett erőfeszítéseink részeként;
 7. annak érdekében, hogy mérjük és megértsük a reklámjaink hatékonyságát, valamint hatékonyabbá tegyük a saját, és harmadik felek általi, jövőbeni marketing tevékenységét;
 8. annak érdekében, hogy adminisztratív munkákat végezzünk el a weboldalunkon és belső folyamatok tekintetében, beleértve a hibakeresést, adatelemzést, kutatást, teszteket és statisztikai, illetve piackutatási célokat is;
 9. annak érdekében, hogy az Önnel való szerződéses jogviszonyt kezelni tudjuk és szolgáltatásokat tudjunk nyújtani Önnek.

6. AZ ADATFELDOLGOZÁS JOGALAPJA

Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja egyrészt a szerződés teljesítése és az Ön hozzájárulása, másrészről pedig a mi elsődleges igazolt érdekünk, mely a 7. pontban nevezett célok elérése.

 

7. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK TOVÁBBÍTÁSA HARMADIK FELEK RÉSZÉRE

A 5. pontban említett célok érdekében az Ön személyes adatait az alábbi feleknek továbbítjuk:

 1. az általunk alkalmazott IT szolgáltató;
 2. adótanácsadónk/könyvelőnk;
 3. a cégcsoport cégei: denkstatt Bulgaria, denkstatt Hungary, denkstatt Romania és denkstatt Slovakia;
 4. HubSpot: bizonyos körülmények között megbízunk más cégeket egyes üzleti funkciók elvégzésével, mint pl. e-mailek küldése vagy marketing tevékenység. Előfordulhat, hogy az általunk gyűjtött személyes információkat közöljük ezekkel a cégekkel annak érdekében, hogy lehetővé tegyük ezen szolgáltatások elvégzését. Például az Ön weboldalunkon tanúsított felhasználói magatartásáról információkat adhatunk át külső szolgáltatóknak, akik segítenek a marketing tevékenységeinkben. Hírlevelünket és valamennyi elektronikus DM levelünket a HubSpot program segítségével küldjük és
 5. partnercégek: harmadik felekkel is együttműködhetünk (pl. Magyar Posta, nyomdai partnercégek) annak érdekében, hogy információkat küldjünk Önnek, amelyek véleményünk szerint érdekelhetik Önt. Csak akkor adjuk át az Ön személyes adatait harmadik feleknek, ha hozzájárult ezen információk megkapásához. A Magyar Posta és egyéb nyomdai partnercégek csak azért kapják meg ezen adatokat, hogy analóg DM leveleket küldjenek.

8. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELME

Mi nagyon komolyan vesszük az Ön személyes adatainak védelmét és megtesszük a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket annak érdekében, hogy megvédjük Önt a jogosulatlan vagy illegális feldolgozás ellen, valamint véletlen elvesztés, megsemmisítés vagy károsodás ellen.

9. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAI TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

Az Ön személyes adatainak tárolása és feldolgozása – amennyiben szükséges – az üzleti kapcsolatunk teljes időtartama alatt és azt követően is megfelel a kötelező előírásoknak a tárolás és dokumentáció tekintetében. A tárolás időtartama tekintetében vannak kiegészítő előírások, melyek bizonyos esetekben akár harminc évre is kiterjedhetnek.
Az Ön személyes adatait azonnal megsemmisítjük, amikor már nem szükséges azok tárolása a részünkről és/vagy nem írja elő a törvény. Amennyiben az Ön személyes adatai papírra vannak nyomtatva, úgy azt megsemmisítjük. Amennyiben a személyes adatait elektronikus formában tároljuk, úgy azokat visszafordíthatatlan technikai módszerekkel töröljük.

10. AZ ÖN JOGAI A SZEMÉLYES ADATAIVAL KAPCSOLATOSAN

Az Ön jogai (többek között) az alábbiakat foglalják magukba:

 1. megvizsgálhatja mely személyes adatait tároltuk és másolatokat kaphat ezekről (hozzáférési jog, ingyenesen);
 2. kérheti azon személyes adatainak javítását, kiegészítését vagy törlését, amelyek helytelenek vagy nem a törvényi előírásoknak megfelelően lettek feldolgozva (az adat kijavíttatására való jogosultság (a kiigazítási vagy töröltetési jog valamint az elfelejtés joga);
 3. kérheti tőlünk a személyes adatai feldolgozásának korlátozását (a feldolgozás korlátozásának joga);
 4. bizonyos körülmények között kifogásolhatja a személyes adatai feldolgozását (kifogásolási jog);
 5. kérheti az adatainak más szervezethez való transzferálását;
 6. visszavonhatja az előzetesen a feldolgozáshoz megadott hozzájárulását;
 7. amennyiben úgy véli, hogy az adatainak feldolgozása megsérti az adatvédelmi törvény vagy az EU GDPR irányelvének rendelkezéseit, vagy hogy a jogait az adatvédelmi törvény szerint egyéb módon megsértettük, panaszt tehet a adatvédelmi hatóságnál (https://www.naih.hu). Ebben az esetben azonban természetesen mi is örömmel segítünk és mindig azon leszünk, hogy az adatfeldolgozást a vonatkozó szabályoknak megfelelően végezzük.

11. A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA MÁS WEBOLDALAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA MUTATÓ LINKEKRE

Weboldalunk tartalmazhat linkeket más vállalatok webhelyeire. Nem vállalunk felelősséget arra vonatkozóan, hogy más cégek webhelyei és szolgáltatásai miként kezelik az Ön személyes adatait: nem ellenőrizzük más vállalatok webhelyeit és szolgáltatásait, és nem vagyunk felelősek az ilyen weboldalakért és szolgáltatásokért, illetve azok adatvédelmi gyakorlatáért. Javasoljuk, hogy szerezzen információkat az ezeken a weboldalakon található adatvédelemről és harmadik felek szolgáltatásairól.

12. VÁLTOZÁSOK EZEN ADATVÉDELMI SZABÁLYZATBAN

Elkötelezettek vagyunk a személyes adatok megóvására az adatvédelem elveinek betartása mellett. Ezért rendszeres időközönként megvizsgáljuk adatvédelmi irányelveinket annak biztosítása érdekében, hogy azok kifogástalanok legyenek. Weboldalunk jól látható helyen tüntetjük fel. Gondoskodunk arról is, hogy megfelelő információkat tartalmazzon az Ön jogairól és a feldolgozási folyamatokról, a vonatkozó jogszabályok szerint készültek, és ezért megfelelnek azoknak. Esetenként frissíthetjük ezt az adatvédelmi irányelvet annak naprakészen tartása, az új fejlemények figyelembevétele és az alkalmazandó jogszabályok betartásának biztosítása érdekében. Amennyiben jelentős változtatásokat hajtunk végre ebben az adatvédelmi irányelvben, erről tájékoztatjuk Önt a honlapunkon történő értesítéssel és az adatvédelmi irányelv frissített változatán keresztül.

 

13. INFORMÁCIÓS JOG

Az adatvédelmi törvénynek megfelelően Önnek joga van ingyenes információkhoz jutni az általunk tárolt adatokról. Ha bármilyen kérdése merülne fel személyes adatainak felhasználásával, a jogainak gyakorlásával vagy ezen adatvédelmi irányelvvel kapcsolatban, akkor az alábbi elérhetőségeken forduljon hozzánk e-mailben: denkstatt@denkstatt.hu vagy postai úton:

EY denkstatt Kft. 1132 Budapest, Váci út 20.

14. COOKIES

Weboldalunkon úgynevezett sütiket használunk. A cookie egy kis fájl, amelyet letárolásra kerül a számítógépén, amikor meglátogat egy weboldalt. A cookie-kat elsősorban arra használják, hogy további funkciókat biztosítsanak a felhasználóknak egy weboldalon. Használhatók például a weboldalon történő navigálás megkönnyítésére, vagy a weboldal használatának folytatására ott, ahol abbahagyták, és/vagy elmenthetik a preferenciákat és beállításokat a webhely újbóli használatához. A cookie-k nem férhetnek hozzá semmilyen más adathoz a számítógépén, és nem olvashatják el vagy nem módosíthatják azokat.           

A weboldalunkon található sütik többsége úgynevezett session cookie. Ezek automatikusan törlődnek, amikor elhagyja weboldalunkat. Az állandó sütik viszont addig maradnak a számítógépen, amíg manuálisan nem törli őket a böngészőben. Állandó sütiket használunk annak érdekében, hogy felismerjük Önt, amikor legközelebb felkeresi weboldalunkat.

Amennyiben ellenőrizni akarja a cookie-kat a számítógépén, akkor módosíthatja a böngésző beállításait úgy, hogy üzenetet kapjon, amikor egy webhely sütiket akar tárolni. Blokkolhatja vagy törölheti is a sütiket, ha azokat már elmentette a számítógépére. Ha többet szeretne megtudni erről, kérjük, használja a böngésző súgó funkcióját.

Amennyiben a sütikre elektronikus kommunikációs folyamatok végrehajtásához vagy bizonyos funkciók engedélyezéséhez van szükség, amelyeket Ön használni szeretne, azokat mi tároljuk. Webhely-üzemeltetőként megalapozottan érdekeltek vagyunk a sütik tárolásában, azért, hogy szolgáltatásainkat hibátlan és kifogástalan minőségben tudjuk biztosítani. Egyéb sütiket (például a szörfözés módjának elemzésére szolgáló sütiket) külön magyarázatban találják ezen adatvédelmi irányelv 16. pontjában.

Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik letiltása vagy törlése ronthatja az online élményt, és akadályozhatja a weboldal használatát.

15. SZERVER NAPLÓFÁJLOK

A weboldal-szolgáltatók általában automatikusan gyűjtenek és tárolnak információkat úgynevezett szerver naplófájlokban, amelyeket a böngésző automatikusan elküld nekünk. Ezek:

 1. a böngésző típusa és verziója;
 2. a használt operációs rendszer;
 3. a hivatkozó URL;
 4. a számítógép azonosító nevét;
 5. a szerverkérés időpontja.

16. ELEMZÉSI ESZKÖZÖK

Ez a webhely a Google Analytics szolgáltatást használja, a Google Inc., az 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google) által biztosított webanalízis szolgáltatást. A Google Analytics úgynevezett cookie-kat, szöveges fájlokat használ, amelyeket – mint fent említettük – az Ön számítógépén tárolunk, és amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését.

A cookie által létrehozott információkat a webhely használatáról (beleértve az Ön IP-címét és az Ön által megnyitott webhelyek URL-jeit) elküldjük a Google amerikai szervereinek, és ott tároljuk. Nem tárolunk egyetlen olyan adatot sem, amelyet a Google Analytics szolgáltatással kapcsolatban gyűjtöttek.

Ez a webhely a Google Analytics által kínált IP-címek névtelenítésének lehetőségét használja. IP-címét ezért rövidítjük / névtelenné tesszük, amint a Google megkapja. A mi nevünkben a Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy értékelje a webhely használatát, jelentéseket állítson össze a weboldal tevékenységeiről, és hogy további szolgáltatásokat nyújtson számunkra a weboldal és az internet használatával kapcsolatban. Az Ön böngészője által küldött IP-címet a Google nem kombinálja más adatokkal a Google Analytics összefüggésében.

A böngészőprogram megfelelő beállításainak segítségével megakadályozhatja a sütik tárolását. Szeretnénk azonban felhívni a figyelmet arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal nem minden funkciója használható így teljes mértékben. Ezenkívül megakadályozhatja a Google-t abban, hogy az adatait a Google Analytics kontextusában gyűjtse, ha letölti és telepíti a böngésző beépülő modult, amely a következő linken érhető el: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Az alábbi linkre kattintva megakadályozhatja azt is, hogy a Google Analytics összegyűjtse adatait ezen a webhelyen. Telepít egy leiratkozási cookie-t, amely megakadályozza az adatok gyűjtését, amikor a jövőben meglátogatja ezt a weboldalt. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/

További információk a Google használatának feltételeiről, valamint a Google adatvédelmi irányelveiről a következő címen találhatók: http://www.google.com/analytics/terms/hu.html, vagy a következő címen: https://policies.google.com/.

Utoljára frissítve: 2024. július