CSRD és fenntarthatósági jelentés

A vállalati fenntarthatósági jelentéstételi irányelv (CSRD) a fenntarthatósági jelentéstételi kötelezettségek növekedését eredményezi. Így minden eddiginél több vállalat köteles ESG-jelentést (CSRD-jelentésnek is nevezett) közzétenni.

Tegye meg a megfelelő lépéseket a CSRD jelentéskészítéshez.

Segítünk felkészülni a CSRD és a vonatkozó európai fenntarthatósági jelentéstételi szabványok (ESRS) növekvő követelményeire:

Mi a fenntarthatósági jelentés?

A fenntarthatósági jelentés alapvető információkat nyújt a vállalat hatásáról és fenntarthatósági intézkedéseiről. Általában a szervezet fenntarthatósági menedzsmentje irányítja, és különböző szabványok szerint végezhető. Például a Globális Jelentési Kezdeményezés GRI-szabványai (GRI) vagy a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdek Alapítvány integrált jelentési keretrendszere  (IFRS) útmutatást nyújtanak a jelentéstételi folyamatra és eredményre vonatkozóan.

A közelgő követelmények, mint például a CSRD, egyre nagyobb tempóban fokozza a vállalat fenntarthatósági teljesítményének jelentésére való igazodás szükségességét. A szabályozási követelmények mellett a vállalati fenntarthatósággal kapcsolatos célorientált és megbízható kommunikáció az ESG minősítési eredmények optimalizálásával segít javítani a hírnevet az ügyfelek, a (jövőbeli) munkavállalók és a befektetők körében.

EU Green Deal & CSRD direktíva

Mit takar az Európai Unió CSRD-je?

A CSRD a Corporate Sustainability Reporting Directive (a vállalati fenntarthatósági jelentésről szóló irányelv) rövidítése. A nem pénzügyi beszámolási irányelv (NFRD) korábbi jelentéstételi követelményeinek jelentős javításait és módosításait tartalmazza. A CSRD a fenntarthatósági jelentéstétel témáját az EU-n belül egy magasabb szintre emeli.

A CSRD egyre jobban érinti a pénzügyi vezetőket, a kontrolling- és a számviteli részleget. A fenntarthatósági mutatók a pénzügyi terület szerves részét képezik. Azok a cégek vannak felkészülve a jövőre, akik megértik a szabványokat és létrehozzák a megfelelő struktúrákat.

Megkönnyítjük a vállalata dolgát, és kitaláljuk, hogyan illeszkednek a különböző szabványok, irányelvek és keretrendszerek az üzleti és fenntarthatósági stratégiájához.,

CDP, TCFD, CSRD, ESRS:
A legtöbb esetben a fenntarthatósági teljesítmény javítása meglehetősen összetett.

Számunkra ez mindennapos.

A vállalati fenntarthatósági jelentéstétel előnyei

Nemcsak a jelenlegi helyzetet mutatja be, hanem a vállalat fenntarthatósági tevékenységének jövőbeli irányát is. Ezért a fenntarthatósági jelentés számos előnnyel jár:

 • A szabályozási követelményeknek való megfelelés biztosítása (CSRD, NFRD, NaDiVeG, CSR-RUG, svájci RBI/CO stb.).
 • Versenyelőny az ügyfelek körében a vállalat ESG-kötelezettségvállalásának bemutatásával.
 • Pozitív jelzések a befektetők felé az ESG minősítések és a fenntarthatósági indexek pontszámainak javulásával.
 • A munkáltatói márkaépítés és a munkavállalók megtartása.
 • A jelentéstétel elszámoltathatóságot teremt, és az adatgyűjtésen keresztül mutatja be az előrehaladást az optimalizálási potenciállal együtt.
 • Első alkalommal jelentők számára: A kezdeti ESG-menedzsment felállítása, a lényeges témák meghatározása a lényegességi értékelés alapján, valamint a fenntarthatósági status quo meghatározása.

Fenntarthatósági jelentéstételi szolgáltatásaink

Üzletvezetési és fenntarthatósági tanácsadó cégként minden szükséges elemben támogatjuk a vállalatokat. Emellett, partnereinkkel közösen a jelentéstétel szerkesztési és grafikai munkáit is kivitelezzük.

Fenntarthatósági jelentéstétel a nemzetközi szabványok szerint

Nyerjen hitelességet az átláthatósággal és összehasonlíthatósággal
A fenntarthatósági jelentések minőségének javítása és a vállalatok fenntarthatósági erőfeszítéseinek összehasonlíthatósága érdekében különböző szabványok születtek az évek során. A GRI és más önkéntes szabványok nemzetközileg elfogadott standardokat határoznak meg. A CSRD és az arra vonatkozó ESRS is irányadó a fenntarthatósági jelentéskészítési szabványok tekintetében Európában. A különböző iparágakkal folytatott együttműködéseink során széles körű szakértelemre tettünk szert a jelenlegi és az új jelentéstételi szabványok tekintetében.
További információ

Integrált és kombinált jelentéstétel

Mutassa meg, hogy a fenntarthatóság nem mellékes szempont, hanem holisztikusan beépül az üzleti koncepciójába
Míg a kombinált jelentések külön fenntarthatósági szakaszt tartalmaznak, az integrált jelentések egy lépéssel továbbmenve minden fejezetbe beleveszik a fenntarthatóságot. Szakértőink támogatják a vállalatokat a kombinált vagy integrált éves jelentésük fenntarthatósági tartalmának meghatározásában. Meghatározzuk a megfelelő struktúrát és a tökéletes tartalomra összpontosítunk annak tudatában, hogy a vállalatok fel legyenek készülve a közelgő CSRD-követelményekre, amelyek kötelezővé teszik a kombinált jelentéstételt.

TCFD jelentés

Értékelje az éghajlatváltozás veszélyeit, és használja ki a vállalkozásában rejlő lehetőségeket
Az éghajlatváltozással kapcsolatos pénzügyi információk közzétételével foglalkozó munkacsoport (TCFD) elkötelezett az éghajlatváltozással kapcsolatos információk közzétételének támogatása mellett, javítja a lényeges kockázatok megértését, és lehetővé teszi a piaci szereplők számára a változó éghajlatból eredő lehetőségek és veszélyek értékelését. Szakértőink a legjobb támogatást nyújtják a TCFD jelentési rendszer bevezetéséhez.
További információ

CDP jelentés

Hozzájárulás a klímavédelemhez az éghajlattal kapcsolatos adatok feldolgozásával és rendelkezésre bocsátásával
A Carbon Disclosure Project (CDP) célja, hogy a klímával kapcsolatos adatok feldolgozásával és rendelkezésre bocsátásával pozitívan járuljon hozzá a környezet- és védeleklímamhez. Célunk, hogy a vállalatok strukturált és holisztikus módon foglalkozzanak a fenntarthatósági és klímakihívásokkal. Ezért szívesen támogatjuk vállalatát a CDP klímaváltozással, vízzel, erdővel és ellátási lánccal kapcsolatos programok kezelésében.
További információ

Kettős lényegességi elemzés

A kettős lényegességi elemzés a CSRD jelentéstétel kiindulópontja
Az ESG kettős lényegességi elemzés szilárd alapot teremt a vállalkozása fenntarthatósági stratégiájának kidolgozásához is.
További információ

Az érdekeltek kezelése és a ESG-kommunikáció

Lépjen kapcsolatba és értse meg az érdekelt felek nézőpontját
Az érdekeltekkel folytatott párbeszéd vagy felmérés azt jelenti, hogy a belső és külső érdekeltek bevonásával kikérjük véleményüket a vállalkozás szempontjából releváns különböző fenntarthatósági témákról. A kulcsfontosságú érdekelt felekkel folytatott párbeszéd nagyon hasznos lehet egy vállalat számára, mivel fontos szószólókat nyerhet. Ezen túlmenően az érdekeltekkel folytatott párbeszéd eredményei fontos kiegészítést jelentenek a vállalkozás fenntarthatósági témáinak elemzésekor. Szakértőink online felméréseket, interjúkat, fókuszcsoportokat, kerekasztal-beszélgetéseket és forgatókönyveket biztosítanak és kísérnek végig különböző határidőkön belül, valamint számos más online vagy személyes formátumban.

Mutatók és adatok kezelése

Alkalmazzon kvantitatív mutatókat a stratégiai fenntarthatósági menedzsment kialakításához
A megfelelő jelentéstételi rendszer és a fenntarthatósági irányítás kialakításához kvantitatív mutatók átfogó készletére van szükség. Ezek válik kézzelfoghatóvá a fenntarthatóság. A mutatók segítenek a szervezet szilárd célkitűzésében és nyomon követik a célok felé vezető teljesítményt. Támogatásunkkal kialakíthatja a megfelelő folyamatot az adatok kezeléséhez, azonosíthatja a megfelelő mutatókat, és kiválaszthatja a vállalkozás jövőjének megfelelő adatkezelési vagy szoftveres megoldást.

A jelentés validálása és biztosítása

Bizalom megteremtése külső jelentéshitelesítés és -biztosítás révén
A kapcsolatok a bizalomra épülnek. Ha jelentést készít, azt szeretné, hogy olvasói biztosak legyenek abban, hogy megbízhatnak a tartalmában és üzeneteiben. Ezért ellenőrizzük a jelentéseket vagy az integrált jelentésekben szereplő releváns fenntarthatósági információkat is. Hogyan? Ellenőrizzük a különböző üzeneteket és megnézzük, hogy a tartalom és a mutatók relevánsak-e, a számok helyesek-e. Végül a jelentéshez megbízhatósági nyilatkozatot, valamint a belső szervezeti célokra tett ajánlásokat tartalmazó vezetői levelet szerkesztünk.
Szívesen támogatjuk a folyamatok különböző szakaszaiban, és megtaláljuk a vállalatának megfelelő stratégiát!

FAQ

Gyakran ismételt kérdések a CSRD-ről és a fenntarthatósági jelentésről

A fenntarthatósági jelentés nem csupán jogi követelmény. Ez egy olyan kommunikációs eszköz, amely alapvető információkat nyújt az érdekelt felek számára. A fenntarthatósági jelentés így hozzájárul a vállalat működésének átláthatóságához és üzleti tevékenységeinek hatásaihoz. A fenntarthatósági jelentés továbbá menedzsmenteszközként is szolgálhat a vállalat ESG-teljesítményének aktuális helyzetének elemzésére.

A fenntarthatósági jelentés egyre több vállalat számára kötelező. Az, hogy a szervezetét is érinti-e ez a kötelezettség, különböző szempontoktól függ, például az alkalmazottak számától vagy a nettó árbevételtől.

 • Nagyvállalatok, amelyek éves átlagban legalább 250 főt foglalkoztatnak (függetlenül a tőkepiaci orientációtól) és 25 millió eurót meghaladó mérlegfőösszeggel vagy 50 millió eurót meghaladó árbevétellel rendelkeznek.
 • Minden tőkepiaci orientált kis- és középvállalkozás, a mikrovállalkozások kivételével (2026.1.1-től). A 2013/34/EU irányelv szerint a vállalkozások akkor minősülnek kisvállalkozásoknak, ha a három jellemző közül kettőt meghaladnak:
 1. 10 alkalmazott,
 2. 450 000 euró teljes vagyon, és
 3. 900 000 euró nettó árbevétel.

Az idővonal az alábbiakban látható:

 • Azok a vállalatok, amelyek már kötelesek fenntarthatósági jelentést közzétenni a nem pénzügyi beszámolóról szóló irányelv (NFRD) nemzeti végrehajtása szerint (pl. „CSR-RUG” Németországban, „NaDiVeG” Ausztriában): Jelentés a 2024. január 1-jén vagy azt követően kezdődő valamennyi üzleti évről (a jelentés közzétételi időpontja 2025-ben).
 • Nagyvállalatok, amelyek még nem kötelesek fenntarthatósági jelentést benyújtani: 2025. január 1-jén vagy azt követően kezdődő pénzügyi évekre vonatkozó jelentés (a jelentés közzététele 2026-ban).
 • tőzsdén jegyzett kkv-k, valamint kis és nem komplex hitelintézetek és zárt biztosítótársaságok: Jelentés a 2026. január 1-jén vagy azt követően kezdődő valamennyi üzleti évről (a jelentés 2027-es közzétételi időpontja).

Mivel a CSRD a jövőben megnövekedett jelentéstételi kötelezettségeket fog eredményezni, elengedhetetlen a közelgő változásokkal való korai foglalkozás és a megfelelő intézkedések kezdeményezése.

Első lépésként különösen fontos lenne áttekintést kapni az ESRS (európai fenntarthatósági jelentéstételi szabványok) jelenlegi állapotára vonatkozó követelményekről, és megvizsgálni, hogy ezek milyen mértékben alkalmazhatók a vállalatra. Fontos továbbá meghatározni a vállalat jelenlegi érettségi szintjét a fenntarthatósági jelentéstétel tekintetében, hogy a további követelményeket korai szakaszban azonosítani lehessen, és az erőforrásokat ennek megfelelően lehessen megtervezni. A jövőben kötelező fenntarthatósági audit miatt a könyvvizsgálók elvárásait is korai szakaszban össze kell hangolni. Fenntarthatósági szakértőink szívesen támogatják vállalatát ezekben a lépésekben.

Kapcsolatfelvétel

Töltse ki az alábbi űrlapot, és csapatunk örömmel segít kérdései, észrevételei kapcsán.

Köszönjük üzenetét! Hamarosan válaszolunk Önnek.