CSDDD: EU Parliament and Council agreed on proposal

CSDDD: a vállalati értékláncot érintő leendő irányelv legfontosabb tudnivalói

Reading Time: 3 minutes

2023 decemberében előzetes megállapodást ért el az Európai Parlament és a Tanács a CSDDD irányelv-tervezet rendelkezéseiről. Az uniós irányelv célja a munkafeltételek javítása a vállalati értékláncok mentén azáltal, hogy felelősséget ró a vállalatokra az emberi jogokra gyakorolt jelenlegi és potenciális negatív hatások kapcsán. Míg elsősorban a vállalatokat érintő társadalmi fenntarthatósági kérdésekre biztosít szabályozást, az uniós jogalkotási javaslat további célja a negatív környezeti hatások korlátozása és a nemzetközi klímacélok előmozdítása.

 

Az irányelv-tervezet tehát holisztikus megközelítést alkalmaz, elismerve, hogy a fenntarthatóság több szakterületet érint, illetve a társadalmi és környezeti jólét összefügg egymással. A CSDDD irányelv-tervezetben meghatározott kötelezettségek a vállalatok saját és leányvállalataik működésére, valamint beszállítóikra és üzleti partnereikre vonatkoznak.

Mit jelent a CSDDD?

CSR, CSRD, és most a CSDDD. Az elmúlt években számos rövidítés jelent meg a fenntarthatósági témakörben. „Európai ellátási láncokról szóló jogszabályként”-ként is utalnak rá, a CSDDD azonban konkrétan “a fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati átvilágításról” szóló irányelv-tervezet rövidítése. Gyakori rövidítései a „CSDDD” vagy „CS3D”.

Az irányelv kidolgozásának folyamata hosszú ideje tart, bizonytalanságot okozva ezáltal a vállalatok körében. Az átmeneti megállapodás fényében immár rendelkezésre állnak konkrét szabályozási tervek. A javaslat politikailag megosztó jellege és hordereje miatt 2024 februárjában azonban egyelőre nem sikerült annak tanácsi elfogadása. Az európai uniós társjogalkotók várhatóan folytatni fogják a tárgyalásokat és az álláspontok közelítését, amely a jelenleg tervezett rendelkezések módosulását is eredményezheti. Íme a legfontosabb szabályozási tervek.

A CSDDD hatálya

Kötelezetti kör

A várható jogszabályi kötelezettségek

A vállalatoknak szociális és környezetvédelmi követelményeknek egyaránt meg kell majd felelniük.

A jogsértések következményei

A CSDDD hatálya alá tartozó és a követelményeket nem teljesítő vállalatok esetében szankciók lépnek majd életbe. A bírságok a vállalatok globális nettó árbevételének 5%-át is elérhetik, továbbá polgári peres eljárás is alkalmazható lesz. Azok az érintett magánszemélyek vagy felek (beleértve a szakszervezeteket és a nem kormányzati szervezeteket is), akiknek kárt okoz az, hogy egy vállalat nem tartja be a megfelelő átvilágítási eljárásokat, öt éven belül kártérítési igényt érvényesíthetnek a bíróságon.

 

Az ún. upstream és részben a downstream üzleti partnerek is érintettek, és meg kell felelniük a kritériumoknak. Ha nem tudják teljesíteni a követelményeket és az érintett negatív hatások nem kerülhetők el, adott esetben fel kell bontani a szerződéseket és meg kell szüntetni a partneri együttműködést.

A CSRD és a CSDDD eltérései és hasonlóságai

A CSDDD könnyen összetéveszthető a CSRD-vel és az ESRS szabványcsomaggal. Az ún. vállalati fenntarthatósági jelentéstételről szóló irányelv, a CSRD, a fenntarthatósági jelentéstétel európai szabványai (ESRS) szerint határozza meg a fenntarthatósági jelentéstétellel kapcsolatos kötelezettségeket, míg a CSDDD az értékláncok vállalati folyamataival és tevékenységeivel foglalkozik. 

 

A két irányelv azonban szorosan kapcsolódik majd egymáshoz, mivel mindkettő része az EU Zöld Megállapodásának, amelynek célja a környezetbarát üzleti fejlődés elősegítése és a fenntartható gazdasági rendszerhez való hozzájárulás. A CSRD rendelkezései megkövetelik a vállalatoktól, hogy az információgyűjtésre vonatkozó eljárási folyamatokat hozzanak létre, a jogszerű jelentések elkészítése érdekében. Ez kapcsolódik a CSDDD irányelv-tervezetben felvázolt átvilágítási kötelezettséghez, amelynek célja a káros hatások azonosítása. Továbbá az érdekelt felek közötti konzultáció és a konstruktív párbeszéd is szerepel mind a CSRD-ben, mind a CSDDD tervezetben.

További kérdés?

Kapcsolatfelvétel

Töltse ki az alábbi űrlapot, és csapatunk örömmel segít kérdései, észrevételei kapcsán.

Kapcsolatfelvétel

Töltse ki az alábbi űrlapot, és csapatunk örömmel segít kérdései, észrevételei kapcsán.

Köszönjük üzenetét! Hamarosan válaszolunk Önnek.