ESG és fenntarthatósági menedzsment

Az ESG és fenntarthatósági menedzsment a jövőorientált üzleti menedzsment. Kezelje vállalata környezeti, társadalmi és vállalatirányítási tényezőkre gyakorolt hatását az igényeinek megfelelő, személyre szabott stratégiával.

Emelje a fenntarthatósági teljesítményét a következő szintre

Az ESG-teljesítmény javításától kezdve a vállalata számára hatásos fenntarthatósági stratégiájáig – mi tudjuk, hogyan érheti el ezt a célt.

Mi a különbség az ESG és a fenntarthatósági menedzsment között?

Az ESG és a fenntarthatósági menedzsment kifejezések egyaránt a vállalati fenntarthatósággal kapcsolatosak. Gyakran felváltva használják őket. Ugyanez vonatkozik a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) kifejezésre is, amely az utóbbi időben kissé háttérbe szorult. Van azonban néhány különbség, amit érdemes tudni.

Környezeti, társadalmi és irányítási szempontok - Az ESG 3 pillére

Az ESG az environmental (környezeti), social (társadalmi), és governance (vállalatirányítási) rövidítését takarja. Az ESG keretrendszer három pillére azt mutatja meg, hogy egy vállalat mennyire fenntarthatóan működik e három dimenzióban.

Környezeti

A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodásról és az ökoszisztéma megőrzéséről szól. Ez a pillér magában foglalja a dekarbonizációs intézkedéseket, valamint az energia- és vízfogyasztásra, illetve a biodiverzitás támogatására vagy az üzleti folyamatok körforgásának javítására irányuló tevékenységekre vonatkozó kérdéseket.

Társadalmi

A cél az, hogy a vállalat társadalmilag értékes hozzájárulást nyújtson az értékláncában tevékenykedő emberek számára. A munkavállalók igényeinek kielégítése mellett a vállalatoknak a beszállítóikkal, a közösségekkel és az érdekelt felekkel is foglalkozniuk kell.

Vállalatirányítási

A vezetés, a belső struktúrák és folyamatok fontosak egy zöld vállalat számára, szem előtt tartva a korrupcióellenes politikát és az etikus üzleti kultúrát. Mind azon is múlik, hogyan irányítják a szervezetet.

ESG: a vállalatok fenntarthatósági iránytűje

Fenntarthatóság és ESG: egy és ugyanaz?

Bár az ESG és a fenntarthatósági menedzsmentet egymást kiegészítve alkalmazzák, a nézőpontok között vannak különbségek.
Az ESG a pénzügyi kockázatokra és hozamlehetőségekre összpontosít a fenntartható befektetés szempontjából. Az ESG minősítés információt nyújt a vállalkozás fenntarthatósági teljesítményéről és potenciális kockázatairól. Sok vállalat az ESG-pontszámok javítására törekszik mivel az ESG befektetések egyre fontosabb szerepet töltenek be és a jó ESG-pontszám több lehetőséghez vezet a tőkepiacon.
A fenntarthatósági menedzsment a vállalat hatásainak aktív kezelésére irányuló tevékenységeket és stratégiákat foglalja magában. A fenntarthatósági menedzsment általános megközelítései közé tartozik a lényegességi elemzés és az érdekelt felek bevonása, az adatkezelés, a mutatók meghatározása és a fenntarthatósági jelentés.

Miért érdemes a vállalatoknak az ESG-t felkarolniuk?

Az ESG-jelentés fontos a befektetők, a fogyasztók, a munkavállalók, a társadalom és általában a stratégiai döntések szempontjából is. Ezért fontos megérteni az ESG-kritériumokat. Mi több, az ESG-stratégiával nem bízza a véletlenre a pontszámát!

Ossza meg velünk aktuális üzleti kihívásait vagy céljait – a többiről mi gondoskodunk!

ESG és fenntarthatósági menedzsment szolgáltatások

Támogatjuk vállalkozása fejlesztésében, miközben figyelembe vesszük a környezetből és a társadalomból eredő további esélyeket és kockázatokat.

Az ehhez szükséges képességek fejlesztéséhez ismernie kell:

Amennyiben tisztában van ezekkel a szempontokkal, új üzleti stratégiákat dolgozhat ki, és felkészítheti vállalatát a jövő gazdaságára. Tanácsadási szolgáltatásaink segíthetnek abban, hogy fenntartható módon alakítsa át vállalatát. Támogatjuk a különböző iparágak szervezeteit abban, hogy fenntarthatóbbá tegyék működésüket és hosszú távú értékeket biztosítsanak. Készen áll a csatlakozásra?

Fenntarthatósági stratégia

Tegye vállalatát alkalmassá a szabályozási, társadalmi, környezeti és piaci változásokra
Egyik fő szolgáltatásunk a fenntarthatósági stratégiák és cselekvési tervek készítése. Támogatjuk vállalatát a személyre szabott fenntarthatósági programok és kapcsolódó kezdeményezések kidolgozásában. Ehhez a fenntarthatóság és az ESG-jelentések terén jól bevált vezetői eszközeinkre, valamint a nemzetközileg elismert szabványok gazdag és holisztikus ismeretére építünk. Figyelembe vesszük a piaci trendeket, és kialakítjuk a szervezete jövőképét.
További információ

Kockázat- és lehetőségkezelés

Mert ami ma ismert, az a jövőben más lehet
A ciklus teljes spektrumát lefedjük - az azonosítástól, elemzéstől és értékeléstől a tényleges és potenciális fenntarthatósági kockázatok és lehetőségek nyomon követéséig és az azokra való reagálásig. Eszközeinkkel és tapasztalatainkkal tanácsot adunk a felmerülő kihívások felismerésére és reagálására. Figyelembe vesszük a klímaváltozás és a társadalmi változások miatti piaci kockázatokat, veszteségeket és vagyoni károkat. Munkánk során szem előtt tartjuk az értéklánc mentén, valamint az egyes üzleti ágazatokban jelentkező közvetlen és közvetett kockázatok. Kockázatkezelési tevékenységeinkkel fenntartható rálátást nyújtunk a jövőbeli kihívásokra.

Fenntarthatósági számvitel

Üzletének természeti és társadalmi tőkére gyakorolt hatásainak monetizálása
A fenntarthatósági számvitel a természeti és társadalmi tőke monetizálása révén megmutatja vállalkozásának a környezetre és a társadalomra gyakorolt valódi hatását. Kézzelfogható eredményeket nyújt, amelyek egyértelmű alapként szolgálnak az ESG-jelentéshez. Abban is segítünk, hogy kitalálja, hogyan járulnak hozzá üzleti tevékenységei a fenntarthatósághoz, és hogyan támogathatja még üzleti céljait is a természetbe és az emberekbe való befektetés.
További információ

A biodiverzitás kezelése

Kezelje a biodiverzitást okosan
A biodiverzitás a klímaváltozás utáni a következő nagy téma. Elérte az üzleti világot, és jelentési kötelezettséggé vált, ahogy azt a CSRD és az EU taxonómiája is mutatja. Szakértőink számos eszközzel segítenek a biodiverzitás-menedzsmentet a fenntarthatósági stratégia részeként kezelni. A biodiverzitással kapcsolatos workshopok és alapfelmérések, valamint a komplex stratégiák és cselekvési tervek kidolgozása csak néhány példa a portfóliónkból.
További információ

Kettős lényegességi elemzés

A kettős lényegességi elemzés a CSRD jelentéstétel kiindulópontja
Az ESG kettős lényegességi elemzés szilárd alapot teremt a vállalkozása fenntarthatósági stratégiájának kidolgozásához is.
További információ

ESG minősítések

Váljon vonzóbbá a befektetők számára egy ESG minősítő szolgáltató kiválasztásával
A befektetésekkel járó kockázatok értékelésekor nemcsak a pénzügyi, hanem a vállalat fenntarthatósági teljesítményét is figyelembe kell venni. Az ESG-minősítést nyújtó szolgáltatók azt mérik, hogy egy vállalat mennyire kezeli jól a környezeti, társadalmi és irányítási kihívásokat. Legyen szó ISS-ről, CDP-ről, Ecovadisról vagy MSCI-ről - mindegyiknek megvannak a maga kritériumai, ágazati besorolása és minősítési rendszere. Segítünk megtalálni a célközönségének megfelelő ESG minősítő szolgáltatót, hatékonyan megválaszolni a kérdőíveket, és megszervezni a belső bizonyító dokumentumkutatást, hogy a közelgő ESG-jelentéseihez biztos és gördülékeny folyamatot alakítson ki.

Az érdekeltek kezelése és a ESG-kommunikáció

Lépjen kapcsolatba és értse meg az érdekelt felek nézőpontját
Az érdekeltekkel folytatott párbeszéd vagy felmérés azt jelenti, hogy a belső és külső érdekeltek bevonásával kikérjük véleményüket a vállalkozás szempontjából releváns különböző fenntarthatósági témákról. A kulcsfontosságú érdekelt felekkel folytatott párbeszéd nagyon hasznos lehet egy vállalat számára, mivel fontos szószólókat nyerhet. Ezen túlmenően az érdekeltekkel folytatott párbeszéd eredményei fontos kiegészítést jelentenek a vállalkozás fenntarthatósági témáinak elemzésekor. Szakértőink online felméréseket, interjúkat, fókuszcsoportokat, kerekasztal-beszélgetéseket és forgatókönyveket biztosítanak és kísérnek végig különböző határidőkön belül, valamint számos más online vagy személyes formátumban.

Mutatók és adatok kezelése

Alkalmazzon kvantitatív mutatókat a stratégiai fenntarthatósági menedzsment kialakításához
A megfelelő jelentéstételi rendszer és a fenntarthatósági irányítás kialakításához kvantitatív mutatók átfogó készletére van szükség. Ezek válik kézzelfoghatóvá a fenntarthatóság. A mutatók segítenek a szervezet szilárd célkitűzésében és nyomon követik a célok felé vezető teljesítményt. Támogatásunkkal kialakíthatja a megfelelő folyamatot az adatok kezeléséhez, azonosíthatja a megfelelő mutatókat, és kiválaszthatja a vállalkozás jövőjének megfelelő adatkezelési vagy szoftveres megoldást.

Készen áll a csatlakozásra?

Támogatjuk a különböző iparágak szervezeteit abban, hogy fenntarthatóbbá tegyék működésüket és hosszú távú értékeket biztosítsanak.

Előnyök

Az egyre növekvő ügyfél- és érdekeltségi elvárásoknak megfelelő, folyamatosan fejlődő, hosszú távra tervezett és szakmailag megalapozott fenntarthatósági stratégiát kell összeegyeztetni egy biztos állásponttal: mire érdemes fókuszálni, és mire nem. A fenntarthatósági keretrendszerben kidolgozott célkitűzések, cselekvési tervek és mérhető mutatók segítenek ennek elérésében:

 • Alapos és korszerű fenntarthatósági menedzsment kialakítása
 • Nemzetközi szabványoknak (GRI, CSRD stb.) megfelelő fenntarthatósági jelentések készítése
 • Hatékony kommunikáció és elvárásmenedzsment az érdekelt felekkel, köztük az ügyfelekkel
 • A jogi megfelelésre való aktív törekvés
 • Alapos ESG kockázatkezelés
 • A befektetők számára pozitív jelzések a jó ESG minősítések révén
 • Hitel-tőkéhez való könnyebb hozzáférés
 • Pozitív ügyfélélmény elérése
 • Megerősödő márkaérték és munkáltatói márkaépítés

FAQ

Gyakran ismételt kérdések az ESG és fenntarthatósági menedzsmentről

Az ESG Score egy vállalat teljesítményének értékelése. Ez a három területre vonatkozik: a környezetvédelemre, a társadalmira és az irányításra. Az ESG Score fontos információforrás a befektetők és a vállalat egyéb érdekelt felei számára. Ezért szorosan kapcsolódik a fenntartható finanszírozáshoz. A legtöbb ESG-értékelés 0-100 közötti tartományt ad meg – minél magasabb az ESG-pontszám, annál jobb az ESG-értékelés eredménye.

Az ESG jelentés a vállalat környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) hatásainak közzététele. Az ESG-alapok olyan részvény- vagy kötvényportfóliók, amelyek figyelembe veszik a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőket.

A lényegességi elemzés előfeltétele az elismert jelentéstételi szabványok (CSRD, GRI stb.) szerinti ESG jelentésnek. Ezenfelül megbízható eszköz a fenntarthatósági témák analitikus módon történő rangsorolásához, amely szervezeten belül és kívül is igazolható. Más elemzésekkel kombinálva a lényegességi elemzés alapul szolgálhat a fenntarthatósági stratégia kidolgozásához. Ezért a lényegességi elemzés figyelembe veszi, hogy a fenntarthatósági témák közül a fenntarthatósági hatás (a szervezet társadalomra és környezetre gyakorolt hatása), az üzleti hatás (a szervezet fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatai és lehetőségei), valamint a belső és külső érdekeltek szemszögéből származó inputok szempontjából melyek a legfontosabbak.

A lényegesség értékelése nem tekinthető egyszeri feladatnak. Rendszeres elvégzésével lehetővé válik az összehasonlítás és a változó tendenciák felismerése. A lényegességi értékelést ezért folyamatos folyamatnak kell tekinteni, folyamatos frissítésekkel és felülvizsgálatokkal.

A 2022. évi globális kockázati jelentés alapján a 10 éves időszakra vonatkozó legsúlyosabb kockázatok globális szinten a környezeti kihívásokhoz (a klímaváltozással kapcsolatos intézkedések kudarca, szélsőséges időjárás és a biodiverzitás csökkenése), valamint a társadalmi kihívásokhoz (a társadalmi kohézió eróziója, megélhetési válságok) kapcsolódnak. A gazdasági kockázatok, például az adósságválság, csak a kilencedik helyen szerepelnek.

Erre a kérdésre nem lehet általános választ adni, mivel számos tényező, például a vállalat mérete, üzleti modellje, szervezete és vállalati kultúrája játszik szerepet. Mindenesetre fontos, hogy a fenntarthatósági menedzsmentet a vállalat egészét érintő, átfogó kérdésnek tekintsük, amelyhez közvetlen kapcsolatra van szükség a döntéshozókkal és a felső vezetéssel. Szívesen segítünk tanácsadással az ilyen döntések meghozatalában és a hatékony fenntarthatósági menedzsment kialakításában a vállalaton belül.

A hatékony fenntarthatósági menedzsmenthez mennyiségi adatok gyűjtésére van szükség, hogy megalapozott döntési alapunk legyen, és hogy mérni tudjuk az előrehaladást. Ha még nem létezik fenntarthatósági adatok gyűjtésére szolgáló rendszer, szívesen segítünk ennek létrehozásában és a megfelelő szoftveres megoldás megtalálásában.

Számos általános kérdései lehet a vállalatoknak a fenntarthatósággal és az ESG-vel kapcsolatban. Segítünk, hogy üzleti működése során pozitívan nyomot hagyjon a helyi közösségeknél és az értéklánc mentén, illetve a természeti környezettel összhangban cselekedjen azáltal, hogy olyan kérdésekre adunk választ, mint például:

 • Érték: Hogyan és kinek teremtünk értéket?
 • Hatás: Milyen hatást gyakorlunk üzleti tevékenységünkkel a társadalomra és a bolygóra? Milyen lehetőségekkel és kockázatokkal kell szembenéznünk?
 • Hozzájárulás: Hogyan járul hozzá vállalkozásunk a helyi és globális piacok fenntartható átalakításához?
 • Stratégia: Hogyan kell átalakítani üzleti stratégiánkat, hogy az megfeleljen a jelenlegi és jövőbeli igényeknek, és hogy bizonyítsa hozzájárulásunkat a fenntartható jövőhöz?
 • Elemzés: Mennyire jó a versenytársaink és az élenjáró vállalatok fenntarthatósági teljesítménye? Hogyan tudjuk pozícionálni magunkat?

Kapcsolatfelvétel

Töltse ki az alábbi űrlapot, és csapatunk örömmel segít kérdései, észrevételei kapcsán.

Köszönjük üzenetét! Hamarosan válaszolunk Önnek.