greenwashing 2024

Zöld állítások a kommunikációban, hazai helyzet a greenwashing területén

Reading Time: 3 minutes

A fogyasztók vásárlási döntéseire egyre nagyobb hatással vannak, de még mindig értelmezésre szorulnak a zöld állítások és környezetvédelmi címkék valós tartalmai. A Gazdasági Versenyhivatal hitelesebb kommunikációra szorítaná a vállalatokat, ehhez életciklus elemzést (LCA), a leglényegesebb környezeti kihívásokra való fókuszálást, nyilvánosságot, edukációt és ellenőrzést javasol.

Megjelent a Gazdasági Versenyhivatal piaci szereplők zöld kommunikációját megvizsgáló összefoglaló tanulmánya. A Gazdasági Versenyhivatal a reklámcélú üzenetek zöld állításainak valós tartalmát és a fogyasztók vásárlási szándékára vetített befolyás mértékét vette górcső alá.  

 

Uniós szinten és Magyarországon is igénylik a fogyasztók a hiteles, átfogó és igazolt teljesítményen alapuló fenntarthatósági állítások és logók megjelenítését. A magyar fogyasztók többségének, ha nem is minden esetben a legfontosabb, de lényeges szempont a környezettudatosság. Ugyanakkor a megkérdezett fogyasztók jelentős része szerint csak előre ellenőrzött és validált fenntarthatósághoz kötődő állításoknak lenne szabad megjelennie a termékeken. Fontos kimenete a kutatásnak, hogy a fogyasztók jelentős része nincs tisztában a látott állítások pontos tartalmával, sok esetben félreérti azokat. Ezért nagy szerepe van az edukációnak, az információk nyilvános és jól érthető átadásának, valamint a hatóság ellenőrző szerepének. 

 

A vizsgált reklámok 3%-a kommunikál fenntarthatósággal kapcsolatos tartalmat, jellemzően a hirdetők általános zöld arculatépítést helyezik előtérbe üzeneteikkel, vagy a számukra könnyen elérhető környezeti előnyöket ragadják meg, pl: hulladékcsökkentés vagy újrahasznosítható csomagolás. A gyártók számára több erőforrást igénylő eredményekről szóló állítások ritkábbak. A kutatásban vizsgált zöld üzenetet megfogalmazó reklámok mindössze 23%-a támasztotta alá az üzenetét tanúsítványokkal, minősítésekkel, kutatásokkal. A reklámok döntő többsége (54%-a) bírt konkrét üzenettel, azonban azok is alátámasztás nélkül. 

A Gazdasági Versenyhivatal javaslatokat is megfogalmazott a piaci szereplőknek, és jogalkotóknak: 

környezetvédelmi címkék

A Gazdasági Versenyhivatal javaslatot tesz a fenntarthatósággal, környezetterheléssel kapcsolatos egységes jelölési rendszer kialakításával kapcsolatban is. 

A fogyasztók megtévesztését megszüntető, illetve a valóban zöld állításokat megfogalmazandó, hiteles üzenetek alátámasztására a denkstatt már 2023 nyarán nyújtott gyakorlati útmutatót a vállalkozások számára. Fontos, hogy a vállalkozások egyértelmű tényekkel rendelkezzenek a kommunikálandó termékeik és/vagy szolgáltatásaik környezeti hatásáról, amelyet leghatékonyabban és legpontosabban a tudományosan megalapozott vizsgálatokkal, úgymint az életciklus elemzés módszereivel lehet mérni és megállapítani. 

 

A versenyhivatal javaslata szintén gyakorlati útmutatóként szolgál a vállalkozások, jogalkotók és jogalkalmazók számára az EU Zöld Állítások irányelvének hazai jogrendbe és üzleti gyakorlatba való átültetéséhez. Az irányelv elfogadása 2024. februárjában esedékes, ezt követi a rendelet uniós tagállamokra terjedő maximum kétéves implementációs időszaka. 

A denkstatt ajánlása a termékeket gyártó és szolgáltatásokat nyújtó cégek számára: 

További kérdés?

Kapcsolatfelvétel

Töltse ki az alábbi űrlapot, és csapatunk örömmel segít kérdései, észrevételei kapcsán.

Kapcsolatfelvétel

Töltse ki az alábbi űrlapot, és csapatunk örömmel segít kérdései, észrevételei kapcsán.

Köszönjük üzenetét! Hamarosan válaszolunk Önnek.