Környezeti hatásvizsgálat (EIA)

Az EY denkstatt vállalja a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII.25.) kormányrendelet szerinti engedélyek megszerzéséhez szükséges előzetes vizsgálat (EV), környezeti hatásvizsgálat (KHV), illetve egységes környezethasználati engedélyeztetés (IPPC) elvégzését.

A szakértői vizsgálatok eredményeképpen lefolytatott eljárásban a környezetvédelmi hatóság az alábbi határozatokat hozza:

EljárásHatósági határozat
Előzetes vizsgálatDöntés hatásvizsgálat, illetve további engedélyek szükségességéről
Előzetes konzultációDöntés hatásvizsgálat, illetve további engedélyek szükségességéről
Környezeti hatások jelentőségének vizsgálataDöntés hatásvizsgálat szükségességéről
Környezeti hatásvizsgálatKörnyezetvédelmi engedély
Teljeskörű, vagy részleges környezetvédelmi felülvizsgálatEgységes környezethasználati engedély, vagy működési engedély

A 314/2005 (XII.25.) korm. rendelet 1-3 számú mellékleteiben szereplő tevékenységek esetében szükséges a tevékenység megkezdésére irányuló engedélykérelmek (építési, vízjogi, stb.) benyújtása előtt a jogszabályban meghatározott eljárást, vagy eljárásokat lefolytatni.

 • A 314/2005 (XII.25.) korm. rendelet 1-3 számú mellékleteiben szereplő tevékenységek esetében szükséges a tevékenység megkezdésére irányuló engedélykérelmek (építési, vízjogi, stb.) benyújtása előtt a jogszabályban meghatározott eljárásokat lefolytatni.
 • Előzetes vizsgálat általános tartalmi követelményei a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerint;
 • A környezeti hatásvizsgálat általános tartalmi követelményei a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint;
 • Az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményei a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerint;
 • Előbbi két eljárás kapcsán a hatóság további kritériumokat állapíthat meg az előzetes vizsgálatot, illetve előzetes konzultációt lezáró határozatban;
 • A környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció tartalmi követelményeit a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet határozza meg.
 • A tervezett létesítmény technológiája
 • Input-output adatok, anyagmérleg
 • Levegőszennyező diffúz- és pontforrások terjedésének modellezése
 • Vízgazdálkodás, felszíni vízre gyakorolt hatások
 • Felszín alatti vízre és földtani közegre gyakorolt hatások és azok állapota (alapjellemzés első engedélyezéskor)
 • Hulladékgazdálkodás
 • Tájvédelem és természetvédelem
 • Klímavédelem
 • Létesítmény zajtérkép, zajterhelési követelmények teljesülése
 • Hatásterületek lehatárolása (314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. sz.melléklete)
 • Elérhető legjobb technika – Best Available Technique (BAT) – (314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. sz.melléklete)
 • A 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerint környezeti hatásvizsgálatot, felülvizsgálatot az adott szakterületen szakértői tevékenység végzésére jogosult személy végezhet.
 • A denkstatt szakértői rendelkeznek a környezetvédelmi szakértői jogosultsággal, valamint a megfelelő szaktudással és tapasztalattal.
Előzetes vizsgálat

A 314/2005 (XII.25.) kormányrendelet 3. számú mellékletében meghatározott tevékenységek esetében a környezethasználó előzetes vizsgálatot köteles kezdeményezni a környezetvédelmi hatóságnál.

 

Az hatóság az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján dönt a környezetvédelmi hatásvizsgálat szükségességéről. Amennyiben a beruházás környezetterhelése nem indokolja környezetvédelmi hatásvizsgálat készítését, különösen fontos, hogy a dokumentáció kellő részletességű kidolgozottsága, amely alapján a hatóság megalapozottan tehet előírásokat határozatában hatásvizsgálati eljárás nélkül is.

Előzetes konzultáció

A rendelet által meghatározott tevékenységek esetében a felügyelőség a környezethasználó kezdeményezésére előzetes vizsgálat helyett előzetes konzultációt folytat le. Az előzetes konzultáció célja, hogy a környezeti hatástanulmány, illetve az egységes környezethasználati engedély (EKHE) iránti kérelem tartalmi követelményeiről a környezetvédelmi felügyelőség véleményt adjon.

Környezeti hatásvizsgálat

A 314/2005 (XII.25.) kormányrendelet 1. számú melléklete által meghatározott tevékenységek esetében, illetve az előzetes vizsgálat során született ilyen irányú döntés esetén környezethasználat csak környezetvédelmi engedély birtokában kezdhető meg. A környezetvédelmi engedély megszerzéséhez környezeti hatásvizsgálatot kell végezni. A környezeti hatásvizsgálat eredményeit a környezeti hatástanulmány mutatja be, amelyet a hatóságnak kell benyújtani. A környezeti hatástanulmányban vizsgálni szükséges a beruházás nélküli alapállapotot és a rendelkezésre álló műszaki terveket figyelembe véve számítani, becsülni kell a beruházás várható környezeti hatásait az építés, üzemeltetés és a felhagyás időszakában. Meghatározásra kerül a környezetterhelés hatásterülete is. Amennyiben a környezeti hatásvizsgálat köteles létesítmény jelentős módosítása tervezett, előzetes vizsgálatot követően, vagy előzetes vizsgálat nélkül, részleges vagy teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat alapján kerül módosításra az engedély.

Egységes környezethasználati engedély (EKH, IPPC, IPPC engedély)

Az egységes környezethasználati engedélyt (EKH engedély, EKHE) a 314/2005 (XII.25.) kormányrendelet 2. számú mellékletében szereplő tevékenységek megkezdését megelőzően kell beszerezni. Az EKH engedély megszerzéséhez egységes környezethasználati engedélyes eljárást kell végezni jogosultsággal rendelkező szakértőnek. A 314/2005 (XII.25.) kormányrendelet tartalmi követelményeinek megfelelően összeállított egységes környezethasználati engedélyes dokumentáció kidolgozása során meghatározásra kerülnek a tevékenység pontos környezeti kibocsátásai és környezetterhelései. 

 

Ennek során körültekintően és az érdekeltek bevonásával kell eljárni, hiszen az engedély hosszú időre határozza meg a beruházás üzemelési körülményeit. Különösen induló beruházások esetében fontos ez, hiszen az EKH engedély megszerzése előfeltétele minden más tevékenység megkezdésére irányuló engedélykérelemnek, vagyis a tervezés korai szakaszában igen részletes információra van szükség a tervezett tevékenység kibocsátásairól. A egységes környezethasználati engedélyes dokumentáció alapján a környezetvédelmi hatóság lényegében “környezetvédelmi üzemelési ” engedélyt ad ki, amelyben megállapítja a kibocsátás és a környezetterhelés határértékeit, előírja a szükséges kibocsátás csökkentési, illetve monitoring intézkedéseket.


Az EKH engedélyt a hatóság 5 évre adja meg. Az egységes környezethasználati engedély megújítása teljeskörű környezeti felülvizsgálattal történik. Az egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező tevékenység végzéséről évente beszámolót kell készíteni és azt be kell nyújtani a hatósághoz.

Elérhető legjobb technika (BAT, Best available techniques)

Az egységes környezethasználati engedély (EKHE) megszerzésének feltétele, hogy a tervezett tevékenység megfeleljen az elérhető legjobb technikának (BAT – Best Available Technology). Az Európai Unió IPPC Irodája által létrehozott nemzetközi munkacsoportok állítják össze az egyes iparágakra vonatkozó elérhető legjobb technikákat bemutató BAT referencia (BREF) dokumentumokat. A BREF elkészítésekor figyelembe veszik az adott iparágban Európában elterjedten alkalmazott technikákat és az azokhoz kapcsolódó kibocsátásokat, a tudományos fejlődés legújabb vívmányait és az egyes technikák gazdasági megvalósíthatóságát. Éppen ezért a BAT az egyes iparágakban nem állandó, hanem időben változó, fejlődő technikai színvonalat határoz meg mércéül.


Munkánk során részletekbe menően vizsgáljuk a tervezett beruházás és az aktuális BREF ajánlások összhangját.

Szívesen támogatjuk a folyamatok különböző szakaszaiban, és megtaláljuk a vállalatának megfelelő stratégiát!

Kapcsolatfelvétel

Töltse ki az alábbi űrlapot, és csapatunk örömmel segít kérdései, észrevételei kapcsán.

Köszönjük üzenetét! Hamarosan válaszolunk Önnek.