Környezeti állapotvizsgálat (ESA)

Az ingatlanokba, gyártó-termelő vállalatokba történő befektetések számos kockázattal járnak. Ezek közül az egyik jelentős kockázati tényező a kiszemelt területek ismeretlen (felszín alatti) környezeti állapota. Amennyiben az adott ingatlan vagy annak környezete szennyezéssel terhelt, mindenképp szükséges annak további pontos megismerése, az ingatlan valós értékének a környezeti állapotának megfelelő szinten történő meghatározása, ezt követően pedig a vásárlási szerződésben a felelősségvállalás módjának pontos meghatározása jogi szakemberekkel együttműködésben.

 

Első körben a környezeti állapotfelmérés, szennyezettség vizsgálat ügyfeleink információs igényeire szabva készül, azonban a nemzetközileg meghatározó (pl. ASTM) sztenderdek tartalmi előírásait követve, azokat a hazai körülményekre adaptálva.

A szennyezettségi felmérések szakaszai a nemzetközileg is használt felosztás szerint az alábbiak:

Helyszíni bejárás, interjúk, történeti adatgyűjtésre, adatbázis és dokumentum kutatásra alapozott szakértői jelentés lekészítése  (pl.: ’ASTM E1527-21 Standard Practice for Environmental Site Assessments: Phase I Environmental Site Assessment Process’ alapján).

Amennyiben az I-es fázis szennyezés jelenlétét valószínűsíti, úgy ebben a fázisban helyszín specifikus technológiával történő mintavétellel és laboratóriumi analitikai vizsgálatokkal számszerűsíthető adatokat kaphatunk a vizsgálandó területről(pl.: ’ASTM E1903-19 Standard Practice for Environmental Site Assessments: Phase II Environmental Site Assessment Process’ alapján).

  • Szennyezés jelenléte ugyanakkor nem vonja maga után automatikusan valamilyen beavatkozás szükségességét. A mérési eredményeket felhasználva a jelenlegi és tervezett területhasználatokat figyelembe véve környezeti és humánegészségügyi kockázatelemzéssel meghatározható, hogy a megismert szennyezés jelent-e nem elfogadható mértékű kockázatot és konkrét beavatkozásra csak abban az esetben van szükség, ha a mért szennyezettségi értékek meghaladják a kockázatelemzéssel számított elfogadható mértékű szennyezettségi koncentrációkat. (ún. D vagy E értékek)

Műszaki beavatkozás. Ennek keretében a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak benyújtott és jóváhagyott műszaki beavatkozási terv alapján lehet megkezdeni és elvégezni a megismert szennyezés felszámolását, vagy kárenyhítés keretében pl. a barnamezős ingatlan bontásával egy időben elvégezhető a szennyezés felszámolása szakértői irányítás és megfelelő tartalmú dokumentálás mellett.

A műszaki beavatkozás sikerességének vagy a jóváhagyott szennyezettségi állapot állandóságának ellenőrzése jogszabályban rögzített legalább 4 éves időtávon át. A monitoring során engedélyeztetni kell a kialakítandó monitoring létesítményeket (talajvíz figyelő kút) majd az üzemeltetési időszak során kapott mérési eredmények ismeretében ellenőrizhető az elvégzett beavatkozás sikeressége vagy a beavatkozás nélküli állapot állandósága.

Amennyiben a szennyezettség felmérés szennyezettséget azonosít, és a beruházó megkezdi a kivizsgálás és vagy kármentesítés hatósági szakaszát, úgy minden esetben javasoljuk és segítjük v. támogatjuk az illetékes hatóságokkal történő előzetes személyes kapcsolatfelvételt, mely során folyamatos szakmai támogatást biztosítunk ügyfeleink számára.

Szennyezettség esetén a területileg illetékes vízügyi (katasztrófavédelem) illetve környezetvédelmi hatóság (megyei és járási kormányhivatal) gyakorolja a hatósági jogköröket és ad ki a környezethasználóra vagy területtulajdonosra nézve kötelező érvényű határozatot a szennyezettség megismerésére (tényfeltárás) és kármentesítésre, kármentesítési monitoringra a vonatkozó jogszabályok szerint (219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről; 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről).

 

A területhez tartozó szolgáltatásaink: tanácsadás zöld- vagy barnamezős területek környezeti állapotának felmérésére, tervezés ismeretlen környezeti állapotú ingatlanok környezetvédelmi kockázatainak azonosítására, akkreditált mintavétel és laboratóriumi analitika, környezeti állapotfelmérés (ESA), tényfeltárás és tényfeltárási záródokumentáció elkészítése, műszaki beavatkozási tervek készítése, ismerten szennyezett területek kármentesítésének költségbecslése. Kármentesítés műszaki koordinációja, kármentesítési monitoring tervezése, engedélyeztetése és a monitoring feladatok ellátása, nyomon követése.

 

Az egyre inkább elterjedt zöld minősítésű (pl. BREEAM, LEED) épületek kapcsán fontos tudni, hogy kármentesített szennyezett területeken megvalósuló beruházások esetében a zöld minősítő sztenderd előírásainak és megfelelő dokumentáltsági kritériumának eleget téve az elvégzett környezetvédelmi munkálatokért kredit szerezhető. Az EY denkstatt zöld épület szakértői ebben is támogatást nyújtanak.

Milyen előnyökkel jár az alapállapot vizsgálat, alapállapot jelentés?
Szívesen támogatjuk a folyamatok különböző szakaszaiban, és megtaláljuk a vállalatának megfelelő stratégiát!

Kapcsolatfelvétel

Töltse ki az alábbi űrlapot, és csapatunk örömmel segít kérdései, észrevételei kapcsán.

Köszönjük üzenetét! Hamarosan válaszolunk Önnek.