Klímakockázati tervfejezet

A környezeti engedélyeztetés részét képezi az előzetes vizsgálat, illetve környezeti hatásvizsgálat, melynek eleme az éghajlatvédelmi szakvéleményt tartalmazó klímavédelmi fejezet. A klímavédelmi fejezetben be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység milyen mértékben kitett az klímaváltozással összefüggő hatásoknak.  A dokumentumban értékelésre kerül a tervezett tevékenységre vonatkozóan a telepítési helyen és a feltételezhető hatásterületen az éghajlati tényezőkből származó kitettséget és azt alátámasztani legalább az elmúlt harminc évre vonatkozó klímamodellekből származtatható és legalább harminc évre előrejelzett adatokkal. Az éghajlatvédelmi fejezetben nemcsak érzékenység-elemzésre és a kitettség értékelésére kerül sor, hanem a lehetséges hatások kockázatelemzésére is, melyhez a Kormányrendelet és a kapcsolatos tudományos irodalom jelenleg kevés támpontot ad.

Miért szükséges a klímavédelmi fejezet megírása?

A klímavédelmi fejezet szükségességének alapja a 314/2005. (XII.25.) kormányrendelet 2017-es módosítása, melynek célja, hogy az Európai Unió éghajlatvédelmi célkitűzéseivel összhangba hozza a magyarországi klímavédelmi törekvéseket és ösztönözze azok gyakorlati megvalósítását.

Mit tartalmaz a klímavédelmi fejezet?
  • vizsgálat tárgyát képező technológia bemutatása
  • klímaadaptáció lehetőségeinek vizsgálata a tervezett projekt kapcsán
  • tervezett projekt éghajlatváltozásra gyakorolt hatásainak értékelése
  • figyelembe vett klimatológiai adatok forrása
  • OMSZ adatok
  • létesítmény érzékenységének értékelése
  • feltételezhető hatásterület kitettségének értékelése
  • Kockázatelemzés

Projekt klímavédelmi értékelése

A klímavédelmi értékelés alapja a Klímapolitika Kft. által készített Klímakockázati Útmutató, illetve kisebb projektek esetén a Magyar Mérnöki Kamara által készített útmutató szerint ellenőrizendő lista alkalmazása. Megtörténik a létesítmény érzékenységének értékelése, melyben az éghajlatváltozás elemeinek a beruházásra és annak szolgáltatásaira gyakorolt hatásai kerülnek feltárásra. A klímavédelmi értékelésben sor kerül a telepítési hely és a feltételezhető hatásterület kitettségének értékelésére is, mely során az adott beruházási helyszín éghajlati veszélyeknek és kockázatoknak való kitettségét határozzák meg. Ennek két lépése van: a jelenlegi és múltbéli éghajlati körülmények melletti kitettség vizsgálata és a jövőbeli, megváltozott éghajlati körülmények melletti kitettség értékelése

 

A klímavédelmi fejezet részét képező kockázatelemzést két lépésben szükséges végrehajtani, előzetes elemzés és részletesebb elemzés, melyben a sérülés, kár, veszteség, funkciók ellátásában bekövetkezett negatív hatások lehetőségének kockázatát elemezzük.

 

A dokumentum kitér a tevékenység éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodására és az adaptációs intézkedésekre, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátásának értékelésére a tervezett tevékenység kapcsán.

Jogszabályok

  • 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet
Szívesen támogatjuk a folyamatok különböző szakaszaiban, és megtaláljuk a vállalatának megfelelő stratégiát!

Kapcsolatfelvétel

Töltse ki az alábbi űrlapot, és csapatunk örömmel segít kérdései, észrevételei kapcsán.

Köszönjük üzenetét! Hamarosan válaszolunk Önnek.