Új CSRD küszöbértékek: Mely vállalatok érintettek?

Reading Time: 3 minutes

By Carina Schneeberger and Marijke Janz

A CSRD – az EU vállalati fenntarthatósági jelentéstételről szóló irányelve – sok vállalat számára jelentős változásokat, eddig fel nem merülő kihívásokat és ezekhez kapcsolódó új belső és külső erőforrásokat igényel. Ezért aligha meglepő, hogy az egyik legfontosabb kérdés: ki tartozik a CSRD hatálya alá? Ebben a közelmúltban változás történt, ugyanis az Európai Bizottság megemelte a korábbi küszöbértékeket.

A CSRD jelenlegi küszöbértékei: A jelentéstételi kötelezettség hatálya alá tartozó társaságok

A CSRD jelentési küszöbértékek mindig is a 2013/34/EU számviteli irányelv alapján kerültek meghatározásra. Az abban szereplő, a vállalat méretkategóriájának meghatározására szolgáló értékek 2013 óta nem változtak. Az Európai Bizottság azonban 2023. október 17-én jóváhagyta a küszöbértékek emelésére irányuló javaslatot. Az emelés a mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások újradefiniálását eredményezte. Ennek eredményeképpen egyes vállalatok mentesülnek a pénzügyi és fenntarthatósági jelentéstételi követelmények alól, amelyekre korábban a CSRD jelentéstételi követelmények vonatkoztak.

Kkv meghatározás: Mik az új CSRD küszöbértékek?

A CSRD küszöbértékek a számviteli irányelvben szereplő három kritériumon alapulnak: a mérlegfőösszeg, a nettó árbevétel és a foglalkoztatottak száma. Ez utóbbi azonban nem változott a kkv-k méretkritériumának kiigazításával. Ahogy korábban, úgy most is a „2-ből 3” kritérium is vonatkozik arra, hogy egy vállalatot egy kategóriába lehessen sorolni. A következő táblázat a kiigazított pénzügyi küszöbértékeket mutatja a korábbiakhoz képest.

Kritérium Nagyvállalatok Középvállakozásoks Kisvállalkozások* Mikrovállalkozások
Mérlegfőösszeg (EUR) > 25 M
(korábban: > 20 M)
5 M - 25 M.
(korábban: 4 M - 20 M)
450,000 - 5 M.
(korábban: 350,000 - 4 M)
Max. 450.000
(korábban: 350,000)
Nettó árbevétel (EUR) > 50 M
(korábban: > 40 M)
10 M - 50 M
(korábban: 8 M - 40 M)
900,000 - 10 M
(korábban: 700,000 - 8 M)
Max. 900,000
(korábban: 700,000)
Alkalmazottak száma (éves átlag) > 250 Max. 250 Max. 50 Max. 10
Criterion Large enterprises Medium-sized enterprises
Balance sheet total (EUR) > 25 Mio.
(before: > 20 Mio.)
5 Mio. - 25 Mio.
(before: 4 Mio. - 20 Mio.)
Net turnover (EUR) > 50 Mio.
(before: > 40 Mio.)
10 Mio. - 50 Mio.
(before: 8 Mio. - 40 Mio.)
Employees (annual average) > 250 Max. 250
Criterion Small enterprises* Micro-enterprises
Balance sheet total (EUR) 450,000 - 5 Mio.
(before: 350,000 - 4 Mio.)
Max. 450.000
(before: 350,000)
Net turnover (EUR) 900,000 - 10 Mio.
(before: 700,000 - 8 Mio.)
Max. 900,000
(before: 700,000)
Employees (annual average) Max. 50 Max. 10

A méretkritériumok 2023. október 1-jétől való meghatározása CSRD küszöbértékként.

*A tagállamok a kisvállalkozások számára magasabb határértéket határozhattak és határozhatnak meg (kiigazított/előzőleg). Maximális mérlegfőösszeg EUR-ban: 7,5 millió / 6 millió EUR, maximális nettó árbevétel EUR-ban: 15 millió / 12 millió EUR.

Melyik pénzügyi évtől kerülnek bevezetésre a CSRD új alkalmazási feltételei?

A 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a mikro-, kis-, közép- és nagyvállalatokra vagy csoportokra vonatkozó méretkritériumok kiigazítása révén történő módosításáról szóló felhatalmazáson alapuló jogi aktus a Hivatalos Lapban való közzétételt követően lép hatályba. Az új küszöbértékeket a 2024. január 1-jétől kezdődő pénzügyi évekre kell alkalmazni. Az uniós tagállamok azonban azt is engedélyezhetik, hogy a vállalatok 2023. január 1-jétől alkalmazzák az új küszöbértékeket.

Miért módosították a kritériumokat?

Az Európai Bizottságnak ötévente felül kell vizsgálnia a kritériumokat, és szükség esetén módosítania kell azokat. A kritériumok kiigazításának célja annak megakadályozása, hogy a mikro- és kisvállalkozások az infláció miatt akaratlanul szigorúbb és terhesebb számviteli szabályok hatálya alá kerüljenek, mint amelyek a magasabb méretkategóriába tartozó vállalatokra vonatkoznak. A 2021. és 2022. évi jelentős infláció miatt a kritériumok közül kettőt, a mérlegfőösszeget és a nettó árbevételt az inflációnak megfelelően, mintegy 25%-kal kiigazították és ennek megfelelően megemelték.

CSRD tanácsadás: Mit jelent ez a változás a CSRD és az uniós taxonómia szempontjából?

Az alkalmazási kör szűkítése a nagy és a tőzsdén jegyzett közepes és kisebb vállalatokat érinti. Az alkalmazási kör csökkentése magában foglalja a CSRD és az uniós taxonómia szerinti fenntarthatósági jelentéstételi kötelezettséget. Jelenleg nem állnak rendelkezésre adatok arról, hogy ennek következtében hány vállalatra nem vonatkozik többé a CSRD.

Mindenesetre javasoljuk, hogy a vállalatok maguk ellenőrizzék a küszöbértékeket. Még több információt kaphat a CSRD-ről, az irányelv részleteiről, a CSRD jelentésének áttekintéséről és a legfontosabb tudnivalókról az európai fenntarthatósági jelentéskészítési szabványokról (ESRS).

További kérdés?

Kapcsolatfelvétel

Töltse ki az alábbi űrlapot, és csapatunk örömmel segít kérdései, észrevételei kapcsán.

Kapcsolatfelvétel

Töltse ki az alábbi űrlapot, és csapatunk örömmel segít kérdései, észrevételei kapcsán.

Köszönjük üzenetét! Hamarosan válaszolunk Önnek.