Vízjogi engedélyes tervek

Vízjogi engedély, vízjogi engedélyezés


Cégünk vállalja a felszíni vizek és a felszín alatti vizek védelme érdekében a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet szerinti vízjogi létesítési, üzemeltetési és fennmaradási engedélyes tervek elkészítését. Vállaljuk továbbá a vízjogi engedélyeztetés kapcsán felmerülő egyéb, a 219/2004 (VII. 21.) és 220/2004 (VII. 21.) Kormányrendeletben meghatározott dokumentációk összeállítását.


Vízjogi engedélyek fajtái (72/1996 (V.22.) Korm. rend alapján)


Vízjogi engedély szükséges


Az elvi vízjogi engedély a műszaki tervezést megelőzően készül el, a vízgazdálkodási cél megvalósításának általános műszaki megoldási lehetőségeit, feltételeit határozza meg. Az elvi vízjogi engedélyezés vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény megépítésére és vízhasználat gyakorlására NEM JOGOSÍT. Az elvi vízjogi engedély az építtető részére adható (megbízásából a tervező is kérheti).


A vízjogi létesítési engedély a vízimunka elvégzéséhez, vízilétesítmény megépítéséhez szükséges engedély, melyet az építtető köteles beszerezni
A vízjogi létesítési engedélyhez kérelmet és az ahhoz tartozó engedélyezési tervdokumentáció kell benyújtani, a tulajdonjog igazolása mellett, vagy a tulajdonos hozzájárulásával, írásbeli megállapodással). A vízjogi létesítési engedély rendelkezik a próbaüzemeltetésről, az építettő és az ingatlan tulajdonosa közötti vízvezetési szolgalomról. Az engedély benyújtásakor a tervezői jogosultság igazolása szükséges!


A vízjogi üzemeltetési engedély vízhasználat gyakorlásához, vízilétesítmény használatbavételéhez szükséges. Az kéri, aki a vízhasználattal vagy a létesítmény üzemeltetésével járó jogokat és kötelezettségeket teljesíti


Az engedélyezés során vizsgálat alá kerül:

1. a vízjogi létesítési engedélyben és az engedélyezési tervdokumentációban foglaltak teljesítése
2. próbaüzemeltetés eredménye
3. víziközművek (szennyvízelvezető és tisztító mű) esetén az üzemeltetési szabályzat megléte, tartalmának teljesítése
4. vízhasználat módja
5. műszaki dokumentáció (felszín alatti vízkészletre települt vízilétesítmény esetén)

A DENKSTATT Hungary Kft. szolgáltatásai


Kapcsolódó szolgáltatások
» Tervezés és engedélyezés
» Hatásvizsgálat, felülvizsgálat, IPPC
» Hulladékgazdálkodási terv készítése
» Kárelhárítási terv
» Megvalósíthatósági tanulmány
» Tényfeltárás
» Terjedés modellezés
» Elvi vízjogi engedély
» Üzemeltetési engedély
» Vízjogi létesítési engedély