Az üvegházhatást okozó gázok (ÜHG) kibocsátásának nyomonkövetése

2013. január 1-én megkezdődött az Európai Unión belül, az üvegházhatást okozó gázok (ÜHG) kibocsátási egységeinek harmadik kereskedési időszaka.

Az ezzel összhangban lévő és 2012. december 31-én hatályba lépő, az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény hatályon kívül helyezi a korábbi ÜHG kereskedelemről szóló törvényt és végrehajtási rendeletet (2005. évi XV. törvény és 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet). A változás érinti a meglévő kibocsátási engedélyeket.

A törv. 4. § (1)-a alapján a hatóság a létesítmény üvegházhatású gáz kibocsátására feljogosító kibocsátási engedélyét akkor állítja ki, ha az üzemeltető képes a kibocsátások – a 601/2012/EU bizottsági rendelet, a törvény és a a törvény végrehajtására kiadott jogszabályok szerinti – nyomon követésére és jelentésére.

Az ÜHG kibocsátás nyomonkövetés és jelentés szabályait tartalmazó 2013 január 1-től hatályos 601/2012/EU rendelet közvetlenül és kötelezően alkalmazandó. A 2012 évre vonatkozó hitelesített kibocsátási jelentést, még a régi rendeletek szerint kell elkészíteni, azonban minden kibocsátó a megváltozott követelményeknek megfelelő új, a 601/2012/EU rendelet szerinti nyomonkövetési tervet köteles készíteni és alkalmazni.

A nyomonkövetési tervet a 601/2012/EU rendeletben szereplő tartalmi követelmények alapján a kibocsátási engedéllyel összhangban kel elkészíteni.


Kapcsolódó szolgáltatások
» Hatásvizsgálat, felülvizsgálat, IPPC
» ÜHG leltár
» Klímavédelem
» Környezetirányítás
» Környezetvédelmi szoftver