Terjedés modellezés


Légszennyező kibocsátás hatásterületének, illetve hatásainak meghatározása speciális ismereteket, és terjedési (transzport) modellezésre alkalmas szoftvert igényel.


A légszennyező hatás származhat az alábbi forrásokból


A mért, illetve számított emisszió paraméterek alapján a kibocsátás környezetére jellemző meteorológiai adatok felhasználásával az előre felvett receptorpontokon számíthatóak a 60 perces, 24 órás és éves átlagolású időszakra jellemző legmagasabb koncentráció értékek. Az így kapott eredmények összevethetőek a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendeletben szereplő hatrértékekkel.


Levegőszennyező transzportmodellezésre az alábbi esetekben lehet szükség:


3d modell


Munkatársaink hatékony módszerekkel és megfelelő tapasztalattal rendelkeznek a szükséges számítások elvégzésére.