OHSAS 18001 MEBIR

OHSAS 18001 Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer (MEBIR)

Mit jelent a Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer (MEBIR)?
Az MSZ 28001 MEBIR rendszer célja, hogy a munkatársakat fenyegető munkavédelmi- és munkaegészségügyi kockázatokat teljes körűen feltárja, értékelje és szisztematikusan csökkentse, hiszen az élet és az egészség biztonsága fontos tényezője a vállalkozások közép- és hosszú távú fejlődésének. Az OHSAS 18001 szabványnak való megfelelés a társasággal szembeni bizalmat erősíti a vevők, a munkavállalók, és a beszállítók körében.

Az OHSAS bevezetés révén nemzetközi szinten elismerést jelent a vállalatnak.

Követelmény, elvárások
(az MSZ 28001:2003: A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere szabvány érvénytelen!)

MSZ 28001:2008 A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere. Követelmények szabvány (MEBIR)

BS OHSAS 18001 :2007 Occupational health and safety management systems. Requirements
OHSAS 18001 :2007 Occupational health and safety management systems. Requirements

MSZ 28002:2009 Útmutató az MSZ 28001:2008 szabvány (OHSAS 18001) bevezetéséhez OHSAS 18002:2008 Occupational health and safety management systems. Guidelines for the implementation of OHSAS 18001:2007

Az MSZ 28001 MEBIR management rendszer

A MEB elemei, OHS elemek

MEB politika
Az MSZ 28001 nek megfelelő MEB politika hosszú távú céljai rövid távú célokra és intézkedésekre lesznek lebontva. A folyamatokat úgy kell kialakítani, hogy a MEB célok elérhetőek, a MEB prgramok megalapozottak, a MEB előirányzatok és az intézkedések pedig a gyakorlatba átültethetőek legyenek. A MEB politika iránymutatást ad a vállalat munkavédelmi és MEBIR irányultságáról, a partnereknek, érdekelt feleknek szóló nyilatkozat, szándék kinyilvánítása a cégvezetés részéről.

MEB célok, MEB programok, intézkedések
A MEBIR politika hosszú távú céljait rövid távú MEB célokra és intézkedésekre bontható. A folyamatokat úgy kell kialakítani, hogy a célok elérhetőek, az intézkedések pedig a gyakorlatba átültethetőek legyenek. Törekedni kell a MEB előirányzatok számszerűsítésre, akár % -osan, akár db számban, akár a kockázatok értékét számszerűsítve meghatározni a MEB előirányzatokat, az OHSAS 18001 követelményeknek megfelelően.


Az MSZ 28001, OHSAS 18001 MEBIR irányítási rendszerben szabályozandó legfontosabb folyamatok:
Működtetés, folyamatos fejlesztés

Az OHSAS 18001 menedzsment rendszer bevezetésének sikerét elemzések és MEBIR auditok segítségével lehet értékelni. Eltérések esetén helyesbítő és megelőző intézkedések kidolgozása szükséges. A folyamatos fejlesztés a PDCA elv előírásainak megvalósításával történik.

OHSAS képzés, tréning

Az OHSAS rendszer működése akkor elfogadott és hatékony, ha az érintett munkatársak megszerzik a megfelelő képzettséget, tudatosságot, kompetenciát, ismeretekkel rendelkeznek tevékenységük kockázatairól, az előírásoknak nem megfelelő munkavégzés következményeiről, a MEB politikáról, az OHSAS 18001 szabványról.

MEBIR vezetőségi átvizsgálás

A vállalat vezetésének időnként vizsgálnia kell, hogy az irányítási rendszer alkalmas-e a politikából adódó MEB célok elérésére. Az átvizsgálásra beszámoló készül, inputja pedig a Felső vezetés jelentése.

Előnyök a MEBIR rendszer alkalmazásával

AZ MSZ 28001:2008 szabvány tartalma

1. Alkalmazási terület
2 Rendelkező hivatkozások
3 Szakkifejezések és meghatározásuk
3.1 elfogadható kockázat (acceptable risk)
3.2 audit (audit)
3.3 folyamatos fejlesztés (continual improvement)
3.4 helyesbítő tevékenység (corrective action)
3.5 dokumentum (document)
3.6 veszély (hazard)
3.7 veszélyazonosítás (hazard identification)
3.8 egészségkárosodás (ill health)
3.9 esemény (incident)
3.10 érdekelt fel (interested party)
3.11 nemmegfelelőség (nonconformity)
3.12 munkahelyi egészségvédelem és biztonság, MEB (occupational health and safety OH&S)
3.13 MEB irányítási rendszer, MEBIR (OH&S management system)
3.14 MEB-cél (OH&S objective)
3.15 MEB-teljesítmény (OH8S performance)
3.16 MEB-politika (OH8S policy)
3.17 szervezet (organization)
3.18 megelőző tevékenység
3.19 eljárás (procedure)
3.20 feljegyzés (record)
3.21 kockázat (risk)
3.22 kockázatértékelés (risk assessment)
3.23 munkahely (workplace)

4 A MEBIR követelményei (csak cím)
4.1 Általános követelmények
4.2 MEB politika
4.3. Tervezés (csak Cím)
4.3.1. Veszélyazonosítás kockázatértékelés és a kockázat kézben tartásának meghatározása
4.3.2. Jogszabályi és egyéb követelmények
4.3.3. Célok és program(ok)
4.4. Bevezetés és működtetés (csak cím)
4.4.1. Erőforrások, szerepek, felelősségi kör, számon kérhetőség és hatáskör
4.4.2. Felkészültség, képzés és tudatosság
4.4.3. Kommunikáció, részvétel és konzultáció
4.4.4 Dokumentáció
4.4.5. A dokumentumok kezelése
4.4.6. A működés szabályozása
4.4.7. Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre
4.5. Ellenőrzés (csak cím)
4.5.1. Figyelemmel kísérés és mérés
4.5.2. A megfelelőség kiértékelése
4.5.3. Az események kivizsgálása, nemmegfelelőség, helyesbítő tevékenység és megelőző tevékenység (csak cím)
4.5.3.1 Az események kivizsgálása
4.5.3.2 Nemmegfelelőség, helyesbítő tevékenység és megelőző tevékenység
4.5.4. A feljegyzések kezelése
4.5.5. Belső audit
4.6. Vezetőségi átvizsgálá

Kapcsolódó szolgáltatások
» Képzés
» MSZ 28001:2008 MEBIR vezető auditor képzés
» MSZ 28001 MEBIR belső auditor képzés
» Management rendszerek
» MSZ 28001:2008, BS OHSAS 18001:2007 MEBIR belső audit
» MEBIR - Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer
» Munkavédelem
» Kockázatértékelés