Hogyan feleljünk meg a GRI G4 céljainak és alapelveinek?

A GRI (Global Reporting Initiative) alapvető célja a G4 Útmutató kifejlesztésével az volt, hogy a fenntarthatósági jelentést kiadó cégek körében már széles körűen használt nemzetközi szabvány alkalmazásával kompaktabb és ezzel együtt informatívabb riportok jelenjenek meg a lényeges ügyek felismerésével és az érintettek bevonásával. Mi a feltétele annak, hogy ezek a célok valóban megvalósuljanak a G4 szerinti jelentésekben és mennyiben mozdultak el a jelentések valóban ebbe az irányba?

A GRI a fenntarthatósági jelentések világszerte használt sztenderdjét fejleszti 2000 óta azzal a céllal, hogy a jelentésekben a vállalatok a legfontosabb fenntarthatósági kihívásokra reagáljanak és minden érintett fél elvárásaira a legoptimálisabb módon válaszoljanak. A legújabb, negyedik generációs GRI szabvány (GRI G4) még nagyobb hangsúlyt helyez a lényegességi elemzésre és az érdekelt felek bevonására.

A lényegesség szempontjából a GRI G4 arra fókuszál, hogy a cég ismerje fel, melyek a lényeges saját fenntarthatósági „ügyei”, amelyekkel feltétlenül foglalkoznia kell és a fenntarthatósági jelentések főként ezekről szóljanak. Így elérhető, hogy a jelentések tartalmának nagy része biztosan olyan témákat fedjen le, amelyek valóban a vállalat legfontosabb hatásairól, fenntarthatósági teljesítményéről szólnak.

Minden érintett elvárásainak tükröződnie kell azokban a témákban, amelyekkel a jelentések foglalkoznak. Az érintett felek bevonása azt segíti elő, hogy ne a boardroom-ban dőljön el, hogy miről fog szólni a jelentés, hiszen így akár szándékolatlanul látókörön kívül maradhatnak olyan témák, amelyekhez nehezebb adatot szerezni, belőlük indikátorokat képezni, vagy amelyek bár az érintetti csoportok érdeklődését felkeltették, esetleg nem feltétlenül festenének rózsás képet a cégről.

Ami a lényegességet illeti, továbbra is sok cég jelent többről, mint csak a lényeges ügyeik, ami nem probléma, ha a jelentésben részletezett témák közül egyértelműen elkülöníthetőek a lényeges ügyek. Gyakori, hogy a lényegességi elemzést mintegy kipipálva, a vállalat továbbra is a könnyebben emészthető, vagy pozitívabb, egyszerűbb marketingüzeneteket közvetítő tevékenységeiről jelent, vagyis a lényegességi elemzés eredményéből nem feltétlenül következik a jelentés tartalma. Ezzel sérül az egyensúly alapelve is, hiszen szívesebben jelentenek pozitív eredményeket, ahelyett, hogy a lényeges ügyekre koncentrálva értékelnék a fenntarthatósági teljesítményt, ami gyakran kihívásokat is jelent. Ha az érdekelt felek bevonása széleskörű, nagyobb eséllyel kerülnek ezek a kihívást jelentő témák a lényeges ügyek közé, ezek kezelése pedig nehézkesebb, mintha az ügy már a vállalaton belül nagyobb hangsúlyt kapott. Ebből is látszik, hogy az érdekelt felek növekvő bevonása elengedhetetlen ahhoz, hogy a Jelentés hiteles, teljes és reális képet nyújtson a cég fenntarthatósági teljesítményéről.

Az érintettek bevonását illetően sok jelentésből hiányzik a bevonási folyamatoknak és azok eredményének a részletes bemutatása, aminek a hiányában nehezen megítélhető, mennyire tükrözi a jelentés tartalma az érdekelt felek elvárásait.

A Magyarországon, 2015-ben (összes nem pénzügyi jelentések száma 38 db, ebből 18 db fenntarthatósági, 4 db integrált, 16 db EMAS környezetvédelmi nyilatkozat) megjelent GRI G4 szerint készült jelentésről (8 db) megállapítható, hogy a lényegességi elemzés módszertana csak a felében van leírva, tehát nehéz megítélni, hogy az eredmény mennyire tükrözi az érintettek véleményét, illetve hogyan alakították ki abból a lényeges ügyek listáját. A jelentések készítése során 60 %-ban nem vontak be külső érintetteket a lényegességi elemzésbe. A jelentéseknek csak kb. a feléről mondható el, hogy a tartalmukat valóban a lényeges ügyek köré építették. Mindez azt jelzi, hogy még nem történt meg az egyértelmű elmozdulás a GRI G4 alapvető céljai felé.

Ugyan a jelentések validálása nem kötelező (a 2015-ben megjelent GRI G4-es jelentéseknek 60%-a volt validálva), mégis, a jelentéskészítésben részt vevő tanácsadó cégek mellett a validálást végző cégek szerepe is igen nagy abban, hogy konstruktív fejlesztési iránymutatással minden GRI szerint jelentő céget egyértelműen az eredeti célok megvalósulása felé tereljenek.

A cikk bővebb verziója a www.sustainability.hu oldalon érhető el, ahol megtalálható az összes magyar nem pénzügyi jelentés.

Cégnév Jelentés típusa Jelentés szintje Hitelesített Az érintettek bevonása a jelentés
lényeges ügyeinek meghatározásához
Az érintettek bevonásának metodológiája a lényeges ügyek meghatározásához A lényeges ügyek mátrixa A lényeges ügyekről szól-e a jelentés
MOL-csoport integrált  comprehensive igen releváns ügyek priorizálása belső érintettek bevonásával, külső érintetteket nem vontak be nincs leírva van mátrix nem csak,
minden mátrixban szereplő ügyre kiterjed
Magyar Telekom Nyrt. fenntarthatósági comprehensive igen belső érintetteket vontak be,
külső érintetteket nem
nincs leírva nincs mátrix, táblázatos megjelenítés nem egyértelmű, hogy mi a lényeges ügy, a fenntarthatósági stratégiára épül a jelentés
CIB Csoport fenntarthatósági core nem releváns ügyek priorizálása 2014-ben külső és belső érintettek bevonásával,
2015-ben ennek felülvizsgálata belső érintettek bevonásával
részleges leírás nincs mátrix, táblázatos megjelenítés igen
Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági core igen releváns ügyek priorizálása belső és külső érintettek bevonásával  kérdőív van mátrix nem csak,
minden mátrixban szereplő ügyre kiterjed
Zwack Unicum Nyrt.  fenntarthatósági core nem  belső és külső érintettek bevonása kérdőív nincs mátrix, táblázatos megjelenítés igen
Szerencsejáték Zrt. integrált core nem releváns ügyek priorizálása belső érintettek bevonásával, külső érintetteket nem vontak be részleges leírás nincs mátrix, táblázatos megjelenítés igen
MVM Csoport fenntarthatósági core igen belső érintetteket vontak be,
külső érintetteket nem
kérdőív van mátrix nem csak a lényeges ügyekről
OTP Csoport CSR core igen belső érintetteket vontak be,
külső érintetteket nem
kérdőív és workshop nincs mátrix, táblázatos megjelenítés igen

Kapcsolódó információk: