Környezeti hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati engedélyezés

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben a felügyelőség előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek listája kiegészült a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízi létesítmények építéséhez szükséges ásványi nyersanyagot biztosító anyagnyerő hely védett természeti területen (Natura 2000 területen) ponttal.


Kapcsolódó szolgáltatások: