Hulladéktörvény változások

  • Módosították 2012. évi CLXXXV. hulladékról szóló törvényt. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség megszűnt, egyes feladatait a környezetvédelmi igazgatási szerv veszi át.
  • Ezentúl a hulladéklerakási járulék adók módjára behajtandó köztartozás.
  • A közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv készítésről szóló paragrafus kikerült a jogszabályból.
  • A termékdíjköteles termékek köre kibővült a reklámhordozó papír; az egyéb műanyag termék; az egyéb vegyipari termék; az irodai papír tételekkel. 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról. Csekély mennyiségű kibocsátónak számít: a tárgyévben 100 kg reklámhordozó papírt, 2 kg egyéb műanyag terméket, 200 kg egyéb vegyipari terméket, 200 kg irodai papírt meg nem haladó tömegű termékdíjköteles terméket - kizárólag végfelhasználó vevő részére - belföldi forgalomba hozó, saját célra felhasználó, vagy készletre vevő kötelezett. A csekély mennyiségű kibocsátó kötelezett termékdíj átalánya: reklámhordozó papír termékáram esetén 6 000 Ft/év helyett 8000 Ft/év; egyéb műanyag termék termékáram esetén 4000 Ft/év; egyéb vegyipari termék termékáram esetén 4000 Ft/év; irodai papír termékáram esetén 4000 Ft/év. Irodai papírnak minősül az információ hordozására alkalmas író, nyomtató vagy fénymásoló papír, amely további megmunkálás nélkül alkalmas írásra, nyomtatásra vagy fénymásolásra.