Kormányhivatalhoz kerülnek a felügyelőségek feladatai

2015. április 1-től új feladatokat delegál a kormányhivatalokhoz a  Magyar Közlöny 29. számában kihirdetett, 2015. évi VI. törvény, amely többek között módosítja a 2010. évi CXXVI. törvényt. Az új szabályozás célja az egységes kormányhivatali rendszer megteremtése. A módosítás következtében  a kormányhivatalokhoz új, eddig más szervek által ellátott hatósági típusú államigazgatási feladatok kerülnek. Ennek megfelelően, többek között a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek, valamint a bányakapitányságok is a kormányhivatalokhoz kerülnek.

2015. április 1-től a kormányhivatal valamelyik szervezeti egységénél folyamatban lévő olyan ügyekben, másik kormányhivatali szerv szakmai állásfoglalását már nem, mint szakhatóság, hanem mint az adott ügyben szakértelemmel bíró szervezet jár el. Az integrációt követően a hatósági eljárásban a szakhatósági megkeresés megszűnik, a korábban közreműködő szakhatóságok az eljáró hatósággal közösen hozzák meg a döntésüket, azt egybe, egy döntésbe foglalják; ezen eljárások esetén a szakhatósági eljárás időszükségletével rövidül a döntés meghozatalához szükséges idő.

Bővebben: Egységes kormányhivatali rendszer jön létre