Minőség

Minőség fogalma

A minőségirányítási rendszerek fejlődésével a minőség fogalma is folyamatosan változott. A minőségre több fajta és több megközelítésű definíció is létezik, összegyűjtöttük a legfontosabb minőség-fogalmakat.

Kezdeti minőség fogalmak:
A minőség az, amit el akarok adni.
Azaz létezik a termék, vagy szolgáltatás, amit adott feltételekkel értékesítek.

Transzcendens megközelítés szerint:
A minőség az, ami kiállta a próbát.
A minőség az, amit a vevő annak gondol.
A fogalom szerint a minőséget nem lehet definiálni, azt a vevő a használat során értékeli.


Ma már több fogalom is elterjedt, ezek közül néhány:
Minőség = a vevők valódi és látens igényeinek való megfelelés. Az igények mellett fontos a vevői elvárások és a szükségletek kielégítése is!
A valódi igényeket ismerjük (műszaki és fizikai paraméterek, szín, külalak, stb.); a látens igényt pedig azok a paraméterek jelentik, amelyeket a vevő a megvásárlás pillanatában saját maga sem ismer. A mai kor sikertörténetei általában a látens igények minél nagyobb fokú kielégítésében születnek meg. (és persze a legnagyobb bukások is ide tartoznak: a rosszul felmért, félremért látens igények, és az ezeknek való megfelelés).


Szabvány oldalról megközelítve a minőség fogalmát:
ISO 8402-1986 Minőségirányítás és minőségbiztosítás. Szakszótár, 3.5 fejezet:
Minőség a termék vagy szolgáltatás azon jellemzőinek összessége, amelyek befolyásolják azok meghatározott és elvárt igényei kielégítésére vonatkozó képességét.
A szabvány visszavonásra került!

ISO 8402:1996 Minőségirányítás és minőségbiztosítás. Szakszótár
A minőség a folyamat, termék (tevékenységek vagy folyamatok eredménye) vagy szervezet azon jellemzőinek összessége, amelyek befolyásolják képességét, hogy meghatározott és elvárt igényeket kielégítsen.
A szabvány visszavonásra került!

ISO 9000:2000 - MSZ EN ISO 9000:2001 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár
A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket.
A szabvány visszavonásra került!

Az ISO 9000:2005 - MSZ EN ISO 9000:2005 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár szabvány szerint: 3.1.1. pont:
minőség
Annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők (3.5.1.) egy csoportja a követelményeket (3.1.2.).
A szabvány érvényes!
A fogalom értelmezése: a minőség már nem csak a vevő részére előállított, értékesített termékhez, vagy szolgáltatáshoz kapcsolódik.