MEBIR bevezetés

A MEBIR kiépítés lépései

 

A Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer - MEBIR management rendszer kiépítése a MEBIR szabvány alapján, a következő lépések alapján történik:

 

Munkavédelmi állapotfelmérés, kezdeti átvizsgálás

 

Az állapotfelmérés célja a társaságnál meglévő munkavédelmi gyakorlat, a munkavédelmi szabályozás megismerése, és annak a megállapítása, hogy a működés milyen mértékben elégíti ki a MSZ 28001:2008 szabvány, OHSAS 18001 szabvány követelményeit.

 

MEB politika bevezetése

 

A MEB politika hosszú távú céljai rövid távú célokra és intézkedésekre lesznek lebontva. A célokhoz forrásokat kell rendelni! a MEBIR politika szolgál a célok kitűzésének alapjául, figyelembe veszi a MEBIR vezetőségi átvizsgálás eredményeit. MEB célok, MEB programok, intézkedések

 

A MEBIR politika hosszú távú céljait rövid távú MEB célokra és intézkedésekre bontható. A folyamatokat úgy kell kialakítani, hogy a célok elérhetőek, az intézkedések pedig a gyakorlatba átültethetőek legyenek. Törekedni kell a számszerűsítésre.

 

MEBIR rendszer kiépítése, dokumentáció

 

A munkahelyi egészségvédelemhez és biztonsághoz köthető folyamatok és az ezekhez kapcsolódó felelősségek feltárását követően készül el a MEBIR dokumentációs rendszer, a MEBIR kézikönyv, a MEBIR eljárások, folyamatutasítások, munkautasítások, kezelési utasítások, vészhelyzeti utasítások, az ezekhez kapcsolódó formalapok, formanyomtatványok. Ami jó meglévő gyakorlat a cégnél, azt át lehet emelni a MEBIR be; ilyen esetben csak a meglévő dokumentum formai átalakítása szükséges!

 

A MEBIR rendszer bevezetése során szabályozandó legfontosabb folyamatok:

 

A MEBIR működés szabályozása során érdemes kitérni a következők MEBIR rendszernek megfelelő szabályozására:

 

Egyéni védőeszköz kiválasztás, juttatás, üzemegészségügy, foglalkozás-egészségügyi szolgálat, egészségügyi alkalmasság, foglalkozási megbetegedés, elsősegély nyújtás, tűzvédelem, a munkavégzés tárgyi feltételei; munkavédelmi üzembe helyezés, munkabaleset, munkabaleset kivizsgálása, nyilvántartása, bejelentése, munkavédelmi képviselet, munkavédelmi bizottság, paritásos testület, munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyeken, anyagmozgatás követelményei, munkahelyek kialakítása, veszélyes anyagok, veszélyes készítmények helyezése (figyelembe véve a RACH, a GHS, CLP rendelet követelményeit), munkahelyi zaj-, és rezgés, villamosság biztonságtechnikája, képernyő előtti munkavégzés, munkaeszközök biztonságtechnikája, stb.

 

A bevezetett MEBIR rendszer működtetése, folyamatos fejlesztés - PDCA

 

A MEBIR rendszer bevezetésének sikerét, a MEBIR fenntartását elemzések, területi bejárások, ellenőrzések és MEBIR auditok segítségével lehet értékelni. Eltérések esetén a MEBIR is helyesbítő és megelőző intézkedések kidolgozását követeli meg.

 

MEBIR képzés, MEBIR tréning

 

A MEBIR rendszer működése akkor felel meg a MEBIR szabvány előírásainak, akkor elfogadott és hatékony, ha az érintett munkatársak megszerzik a megfelelő képzettséget, tudatosságot, kompetenciát, a rendszer rendszeres felülvizsgálatához szükséges MSZ 28001:2008 MEBIR belső auditor képzettséget.

 

MEBIR vezetőségi átvizsgálás

 

A vállalat vezetésének időnként vezetőségi felülvizsgálatot kell tartania, hogy megállapítsa, az irányítási rendszer alkalmas-e a politikából adódó MEB célok elérésére.

 

MEBIR követelmény, elvárások

 

MSZ 28001:2003: A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere szabvány

 

MSZ 28001:2008: A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere. Követelmények szabvány (MEBIR)

 

BS OHSAS 18001 :2007 Occupational health and safety management systems. Requirements)

 

MSZ 28002:2009 Útmutató az MSZ 28001:2008 szabvány (OHSAS 18001:2007) bevezetéséhez (ennek megfelelője: OHSAS 18002:2008)

 

Előnyök a MEBIR rendszer alkalmazásával

 

Amennyiben igénybe szeretné venni MEBIR bevezetése szolgáltatásunkat, kérem keressen bennünket!


Kapcsolódó szolgáltatások:
Képzés
Management rendszerek