Magyar Posta Fenntarthatósági Jelentés

Tisztelt Kitöltő!

Kérjük, hogy a Magyar Posta Zrt. érdekelt feleként járuljon hozzá ahhoz, hogy a Szervezet 2017-re vonatkozó Fenntarthatósági Jelentése az érintettek érdeklődését is magába foglalva készülhessen el!

A kérdőív kitöltése maximum 15 percet vesz igénybe.

Kérjük, hogy az alábbiakban pontozza, hogy Ön szerint mennyire fontos, hogy az adott témáról a Magyar Posta Zrt. Fenntarthatósági Jelentése adatokat közöljön! Kérjük, hogy a pontozásnál azt ítélje meg, hogy az adott téma Ön szerint mennyire fontos a Magyar Posta Zrt. tevékenysége során, mennyire kell a Szervezetnek az adott témával foglalkoznia, azzal kapcsolatban adatokat gyűjtenie!

A Magyar Posta Zrt. a válaszok összesítése alapján alakítja ki Fenntarthatósági Jelentésének tartalmi elemeit, amellyel igazodik a GRI (Global Reporting Initiative, Globális jelentéstételi kezdeményezés) azon elvárásához, hogy a Jelentés tükrözze a külső és belső érdekeltek véleményét, elvárásait is.

A kérdőív kialakításában és a Jelentés elkészítésében a Denkstatt Hungary Kft. segíti a Magyar Posta Zrt.-t. Amennyiben a pontozáshoz, a témák értelmezéséhez segítségre lenne szüksége, kérjük, hogy írjon az alábbi e-mail-címre: juranics.j@denkstatt.hu

A kérdőív kitöltésének határideje: 2018. március 9.

A témák fontosságának pontozása 1–8-ig terjedhet: 1= egyáltalán nem fontos, 8=nagyon fontos, a Jelentésben ennek a témának feltétlenül meg kell jelennie.

Gazdasági témák

Gazdasági teljesítmény

Megtermelt és szétosztott gazdasági érték, karriervégi támogatások a dolgozók számára, az államtól kapott támogatások mértéke.

egyáltalán nem fontos   nagyon fontos   

Piaci jelenlét, fizetések versenyképessége

Helyi vezetők aránya, a kezdőfizetések és az állami minimálbér aránya.

egyáltalán nem fontos   nagyon fontos   

Beszerzési gyakorlat

Magyarországi beszállítók aránya a legfontosabb tevékenységi területeken.

egyáltalán nem fontos   nagyon fontos   

Antikorrupció

Korrupciós átvilágítások, antikorrupciós oktatás és kommunikáció (belső és üzleti partnerek felé), feltárt korrupciós esetek és válaszlépések.

egyáltalán nem fontos   nagyon fontos   

Környezeti témák

Energiafelhasználás

Megújuló és nem megújuló forrásokból származó energiafelhasználás, energiaracionalizálási intézkedések eredménye.

egyáltalán nem fontos   nagyon fontos   

Légszennyező anyagok kibocsátása

Üvegházhatású gázok kibocsátása a Vállalat tevékenysége során, üzleti utakból eredő kibocsátások, távhő- és áramfogyasztás-eredetű kibocsátások, a szállítás kibocsátásai, intézkedések által elért kibocsátás-csökkentés.

egyáltalán nem fontos   nagyon fontos   

Folyékony és szilárd hulladékok kibocsátása

Hulladék- és szennyvízkibocsátások, hulladékok súlya típus és kezelési mód szerint.

egyáltalán nem fontos   nagyon fontos   

Jogi megfelelés környezetvédelmi szempontból

Környezeti szabályozásoknak való nem megfelelésekből eredő bírságok összege és egyéb, nem pénzbeli következmények.

egyáltalán nem fontos   nagyon fontos   

Társadalmi témák

Foglalkoztatás

Fluktuáció, alkalmazottaknak nyújtott juttatások, szülői szabadságról visszatérők és megtartásuk aránya.

egyáltalán nem fontos   nagyon fontos   

Munkahelyi egészség és biztonság

Munkavállalói képviselet a munkaegészségügyi bizottságokban, munkahelyi balesetek és betegségek statisztikája, magasabb egészségi kockázatnak kitett munkaerő, szakszervezeti megállapodásokba foglalt munkaegészségügyi kérdések.

egyáltalán nem fontos   nagyon fontos   

Képzés és oktatás

Egy főre eső képzési óraszám, karriertámogató képzések.

egyáltalán nem fontos   nagyon fontos   

Sokféleség és esélyegyenlőség

A vezetőtestület és a különböző munkavállalói típusok összetétele nem, életkor, kisebbségek szerint; nők és férfiak alapfizetésének viszonya.

egyáltalán nem fontos   nagyon fontos   

Helyi közösségek

A helyi közösségek bevonása, helyi közösségi fejlesztési programok, a helyi közösségre ható negatív vagy potenciálisan negatív hatások, helyi közösség számára kialakított szolgáltatások.

egyáltalán nem fontos   nagyon fontos   

Ügyféltájékoztatás a szolgáltatások tartalmáról és feltételeiről

Információ a termékekről és szolgáltatásokról, ezzel kapcsolatos nem megfelelőségek és kezelésük.

egyáltalán nem fontos   nagyon fontos   

Az Ügyfelek adatainak védelme

Személyes adatok védelmével, vagy ügyfelek adatainak elveszésével kapcsolatos panaszok, elmarasztalások száma és kimenetele.

egyáltalán nem fontos   nagyon fontos   
100%