Környezetvédelmi szoftver

A környezetvédelmi adatszolgáltatások teljesítésére legegyszerűbb és leggyorsabb megoldás egy számos automatizmussal működő szoftver. Miért dolgozna kétszer, ha mindent meg lehet oldani akár egy csapásra?!
Az ENVIRODATA szoftver moduljai teljesítik a 2014. december 1.-től érvényes újfajta adatszolgáltatási folyamatot. A modulok teljesítik az új OKIR által elvárt ÁNYK-n keresztül végzett adatszolgáltatás kritériumait.

  • Az Ön partnere:
Szűcs Róbert
Denkstatt Hungary
Szücs-Winkler Róbert

Környezetvédelmi szoftver - Elektronikus környezetvédelem

Milyen környezetvédelemmel kapcsolatos bevallási kötelezettségek vannak? A környezeti alapnyilvántartással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeket és feladatokat a 78/2007. (IV.24.) Korm. Rendelet tartalmazza.

KAR (Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer) adatszolgáltatás, KAR bejelentő

A KAR adatszolgáltatás, KAR bejelentés 2014. december 1.-től csak elektronikus formában történhet az Általános Nyomtatványkitöltő Programon (ÁNYK) keresztül. Ehhez szükségünk van az alapprogramra, valamint az adatlapok kitöltéséhez szükséges KAR modulra. A bevallás elkészítéséhez szükséges informatikai megoldások az OKIR weboldaláról érhetőek el.
Részletek: KAR adatszolgáltatás

Önnek a legmegfelelőbb megoldás: Alapadat nyilvántartó modul

LEVEGŐTISZTASÁGVÉDELEM, LAIR adatszolgáltatás (LAL bejelentés, LM adatszolgáltatás)

A helyhez kötött légszennyező források levegőtisztaság-védelmi alap-bejelentési (LAL bejelentés) és éves jelentési (LM bejelentés) kötelezettségét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás szintén az ÁNYK rendszeren keresztül történhet.

Részletek: Levegőtisztaságvédelem adatszolgáltatás, LAL, LM

Önnek a legmegfelelőbb megoldás: Levegős modul

VÍZVÉDELEM

a) Vízkészletjárulék (VKJ bejelentés)

A vízkészletjárulékokkal kapcsolatban a 2003. évi CXVI. törvény 14. számú melléklete rendelkezik. A vízkészlet járulék fizetésre kötelezettnek be kell jelentenie fizetési kötelezettségét, valamint a tényleges vízigénybevételéről, a fizetési kötelezettség alapadatairól, kiszámításáról évente/negyedévente bevallást kell készítenie.
Részletek: Vízkészletjárulék (VKJ)

Önnek a legmegfelelőbb megoldás: Vizes modul

b) Felszíni víz (VAL bejelentés, VÉL adatszolgáltatás)

A felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és éves bevallás (VAL, VÉL) a 25/2007. (VII. 30.) KvVM rendelettel módosított 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet alapján történik. Az adatszolgáltatás szintén ÁNYK rendszeren keresztül történik.

Felszín alatti víz (FAVI), FAVI B1 adatszolgáltatás, FAVI B2 adatszolgáltatás,FAVI B3 adatszolgáltatás, FAVI ENG adatszolgáltatás, FAVI ENG ÉJ adatszolgáltatás, FAVI MIR adatszolgáltatás

A felszín alatti víz és a földtani közeg védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet alapján: környezetvédelmi nyilvántartási rendszere a FAVI; alrendszerei közül a FAVI-ENG alrendszer az engedélyköteles helyeket, engedélyköteles tevékenységet tartja nyilván, a FAVI-KÁRINFO a szennyezett területeket, illetve a kármentesítés különböző fázisait követi nyomon,(B1, B2, és B3 adatszolgáltatás) a FAVI-MIR monitoring információs rendszer mindkét alrendszerhez kapcsolódó monitoring eredményeket gyűjti. A FAVI adatszolgáltatások az ÁNYK rendszerrel teljesíthetők.
Részletek: FAVI B1, FAVI B2, FAVI B3
Részletek: FAVI ENG

Önnek a legmegfelelőbb megoldás: Vizes modul

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS (HIR adatszolgáltatás)

A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályozza. Az új OKIR rendszerbe történő adatszolgáltatás szintén az ÁNYK programon keresztül történik.
Részletek: HIR adatszolgáltatás, hulladékgazdálkodási szoftver

Önnek a legmegfelelőbb megoldás: Hulladékos modul

Amennyiben moduljaink felkeltették érdeklődését, kérjen személyes bemutatót a honlapon található elérhetőségek valamelyikén. Az ENVIRODATA szoftvercsalád moduljairól bővebben a http://envirodata.hu címen olvashat.


Kapcsolódó szolgáltatások:
Hulladék bevallás
Informatikai rendszerek
Munkavédelmi szoftver
Szoftverfejlesztés