Környezetvédelmi program


A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladataként határozza meg az önálló települési környezetvédelmi program (TKP) kidolgozását.


A Programnak összhangban kell lennie a jogszabályokkal és a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal és a település helyi sajátosságaival is. A Program támaszkodik környezeti paraméter mérési adatokra, a jelentősebb környezethasználóktól kapott információkra, a hatóság, szomszédos önkormányzatok, a lakosság és a civil szervezetek véleményére is.


Kapcsolódó szolgáltatások
Hulladékgazdálkodási terv készítése