ISO 14001:2004 KIR - Környezetközpontú irányítási rendszer

Az ISO 14001:2004 KIR management rendszer kiépítése során figyelembe vett követelmény:

A két KIR szabvány szerinti ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszerek (KIR) a környezetvédelem fejlesztésére szolgálnak, vagy segítséget nyújtanak a környezeti fenntarthatósági mutatók javításában, a környezettudatosság növelésében, a zöld gondolkodás elsajátításában, segítik a környezetvédelmi költségek áttekintését, racinalizálását.

A KIR rendszer üzemeltetése révén, az üzemi folyamatok optimalizálása segítségével (termék előállítási folyamatok, hulladék-, energia- és szennyvízkezelés, beszerzések) költségcsökkenés érhető el, a környezetvédelmi jogi követelmények ellenőrzésével a pénzügyi kockázatok csökkenthetők, a környezetvédelmi bírságok kockázata csökken.

Az ISO 14001:2004 környezetközpontú irányítási rendszer célja, hogy a környezeti tényezők és környezeti hatások elemzésével, a kibocsátások csökkentésével, a folyamatok áttekintésével és optimalizálásával szolgálja a tisztább termelést, a fenntartható fejlődés céljait.

A DENKSTATT Hungary Kft. ISO 14001:2004 KIR rendszerrel kapcsolatos szolgáltatásai:

Az MSZ EN ISO 14001:2005 KIR management rendszer bevezetésének folyamata

A környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése során a partnerünkkel együttműködve vezetjük be a KIR management rendszert, workshopokon dolgozzuk ki a KIR folyamatok leírását.

Indító megbeszélés

A KIR rendszer bevezetésének kezdeti lépéseként érdemes az elvárások tisztázása, a projekt időtervének megbeszélse érdekében indító megbeszélést tartani.

A KIR bevezető megbeszélésé a szükséges erőforrások, határidők, feladatok, és felelősségek megbeszélése történik meg a gazdasági társaság vezetőivel, a szakterületek vezetőivel, a projektben részt vevőkkel.

KIR politika kialakítása

A KIR politika a vállalat üzenete a partnerek részére a vállalat környezetvédelmet érintő elkötelezettségéről; a környezetvédelemre vonatkozó jogszabályok, vevői előírások, egyéb vállalt kötelezettségek teljesítéséről.

A KIR politika alapot szolgáltat a KIR célok, KIR programok kitűzéséhez, eléréséhez; ehhez ad általános útmutatást.

A KIR politikában nyilatkozni kell az ISO 14001 elvárásoknak való megfelelésről.

Környezeti állapotfelmérés, kezdeti környezeti állapotfelmérés

A kezdeti környezeti állapotfelmérés részeként partnereink valamennyi folyamatát elemzés alá vetjük az adott folyamat környezeti, fenntarthatósági szempontjából. Elkészítjük az anyagmérlegeket, és az energiamérlegeket, számszerűsíthetően értékelhetővé tesszük a környezeti tényezőket, és az ezekből levezethető környezeti hatásokat, ezzel alapot teremtve a KIR célok, programok meghatározásához, pontosításához.

KIR célok, KIR programok, intézkedések

Az ISO 14001:2004 szabvány szerinti KIR politika hosszú távú céljai rövid távú KIR célokra és környezetvédelmi programokra lesznek lebontva. A folyamatokat úgy kell kialakítani, hogy a KIR célok elérhetőek, a KIR programok részletesen kidolgozottak, és megvalósíthatók, az intézkedések pedig a gyakorlatba átültethetőek legyenek. Az előirányzatok a KIR célok és programok számszerűsítését jelentik. A KIR célok figyelembe veszik a szervezet jelentős környezeti tényezőit, az azonosított környezeti hatásokat.

KIR rendszer kiépítése, az ISO 14001:2004 környezetközpontú irányítási rendszer dokumentációja

A folyamatok és az ezekhez kapcsolódó felelősségek feltárását követően készül el az ISO 14001 előírásai szerinti KIR dokumentációs rendszer, az eljárások, munkautasítások, az ezekhez kapcsolódó formalapok, formanyomtatványok.

A folyamatok leírásának ki kell térnie a környezetvédelem minden területére: a hulladékgazdálkodásra, a veszélyes anyagok, termékek kezelésére, illetve ennek környezetvédelmi vonatkozású kérdéseire, a levegőtisztaság-védelemre, a levegőszennyezés kezelésére, a zajvédelemre, rezgésvédelemre, a kibocsátások csökkenésének módjára, anyagmérleg összeállításával kapcsolatos feladatokra és felelősségekre, amennyiben szükséges, a természetvédelemre, az épített környezet védelmére, felszíni, felszín alatti vizek védelmére, talajvédelemre; elemezni kell a termelés, a telephely környezeti input-, és output adatait. Szabályozni kell a környezeti károk kezelését, a környezetszennyezések felderítésének módját. A folyamat leírásoknak minden esetben meg kell felelniük az ISO 14001 szabvány követelményeinek.

KIR működtetés, az ISO 14001:2004 rendszer folyamatos fejlesztése

Az ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszer bevezetésének sikerét elemzések és auditok segítségével értékeljük. Eltérések esetén helyesbítő intézkedéseket dolgozunk ki. Annak érdekében, hogy az eltérések előre elkerülhetők legyenek, megelőző intézkedéseket dolgozunk ki a kockázatelemzés alapján.

KIR képzés, környezetvédelmi tréning, környezettudatosság

Az ISO 14001 szabvány szerinti KIR rendszer működése akkor elfogadott és hatékony, ha az érintett munkatársak megszerzik a megfelelő tudást, tudatosságot, kompetenciát. A KIR rendszer belső auditjainak lefolytatásához ISO 14001:2004 KIR belső auditor, ISO 14001:2004 KIR vállalati auditor végzettséggel rendelkező munkatársak részvétele szükséges!

KIR vezetőségi átvizsgálás

A vállalat vezetésének időnként vizsgálnia kell, hogy az irányítási rendszer alkalmas-e a politikából adódó környezeti célok elérésére, megfelel-e az MSZ EN ISO 14001:2005 elvárásainak.

A KIR kiépítésével elérhető előnyök

További részleteket, a KIR rendszer bevezetési folyamatának leírását a letölthető ismertetőben részletes megtalálja.

Letölthető: KIR (ISO 14001) bevezetés tájékoztató

Kapcsolódó szolgáltatások
» Képzés
» ISO 14001:2004 KIR belső auditor képzés
» ISO 14001:2004 KIR vezető auditor képzés
» MSZ 28001:2008 MEBIR vezető auditor képzés
» ISO 9001 MIR vezető auditor képzés
» Környezeti fenntarthatóság
» Management rendszerek
» Tervezés és engedélyezés