Kémiai kockázatbecslés

A kémiai kockázatbecslés a vegyi anyagok, veszélyes készítmények hatásait, expozícióját vizsgálja.

A Denkstatt Hungary Kft. által fejlesztett Envirodata szoftver segítségével a kémiai kockázatbecslés elkészíthető:

envirodata
Vegyi anyagos modul

Kockázatértékelés modul

Kérjük jelezze, ha a szoftver használatáról helyszíni szoftver bemutatót igényelne!

 

A kémiai kockázatbecslés törvényi háttere, követelménye

 

Az 1993 évi XCIII. Törvény 54. § (2) bekezdése szerint, ha a munkáltatónak legalább egy fő alkalmazottja van, akkor munkavédelmi kockázatértékelést kötelező végeztetnie, azon munkahelyeken, ahol a munkavégzés során vegyi anyag felhasználás vagy tárolás fordul elő (akár takarítás, fertőtlenítés miatt is).

 

A Munkavédelmi Törvény 54. § paragrafusa értelmében a kémiai kockázatértékelés elkészítése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenység. A DENKSTATT Hungary Kft. rendelkezik olyan szakemberekkel, akik az adott tevékenységet megfelelően ismerik és gyakorlattal rendelkeznek a kémiai kockázatbecslés végrehajtása tekintetében.

 

A kémiai kockázatbecslés felülvizsgálatára legalább évente szükség van, de technológiaváltás, a veszélyes anyag, vagy technológia változása esetén a kémiai kockázatbecslés ismételt felülvizsgálatára, vagy ismételt elvégzésére van szükség.

 

Soron kívül el kell végezni vagy felül kell vizsgálni a kémiai kockázatbecslés dokumentációját, végrehajtását, amennyiben a kockázatok lényeges megváltozásával munkabaleset, fokozott expozíció vagy foglalkozási megbetegedés hozható összefüggésbe.

 

A kémiai kockázatbecslés elemei

 

A kémiai kockázatértékelés eredménye


Kapcsolódó szolgáltatások:
Informatikai rendszerek
Képzés
Környezetvédelmi szoftver
Munkavédelem
Munkavédelmi szoftver
REACH rendelet
Szoftverfejlesztés