Kárelhárítási terv

Kárelhárítási terv, üzemi kárelhárítási terv


A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26) Korm. rendelet alapján, a rendelet mellékletében felsorolt jelentős környezethasználatot folytató gazdasági társaságoknak és azoknak akit arra a hatóság kötelezett üzemi kárelhárítási tervet kell készítenie.


Az üzemi kárelhárítási terv, vagy veszélyelhárítási terv (havária terv) a lehetséges környezeti káresemények számbavételéről és a környezeti haváriák elhárítására való felkészülésről, a környezeti kárelhárítás módjáról szól.


Egy esetlegesen bekövetkező környezetvédelmi havária, környezeti káresemény esetén a környezeti szennyezés észlelése az elsődleges. Gyors riasztást követően a környezeti kár csökkenthető, minimalizálható, esetleg meg is lehet szüntetni. Ha a környezeti káresemény bekövetkezett, a környezetszennyezés folytatását meg kell akadályozni, a környezetet helyre kell állítani, a helyreállítási munkákat el kell végezni az üzemi kárelhárítási terv előírása alapján.


A környezetvédelmi kárelhárítási terv előírása értelmében rendkívüli környezetszennyezés esetén azonnal értesíteni kell a területileg illetékes hatóságokat (Katasztrófavédelem, Felügyelőség, Vízügy, ÁNTSZ..stb).


Az üzemi kárelhárítási terv adataiban bekövetkezett változások átvezetéséről gondoskodni kell, de legkésőbb ötévente aktualizálni kell a kárelhárítási tervet. Az üzemi kárelhárítási terv elfogadása az illetékes környezetvédelmi felügyelőség feladata.


DENKSTATT Hungary Kft. szolgáltatásai


Cégünk a megfelelő környezetvédelmi szakértői tudás rendelkezésre bocsátásával vállalja üzemi kárelhárítási tervek elkészítését.

Visszalépés a környezetvédelmi tervezés, engedélyezés oldalra.


Kapcsolódó szolgáltatások
» Tervezés és engedélyezés
» Hatásvizsgálat, felülvizsgálat, IPPC
» Hulladékgazdálkodási terv készítése
» Megvalósíthatósági tanulmány
» Tényfeltárás
» Terjedés modellezés
» Vízjogi engedélyes tervek
» Elvi vízjogi engedély
» Üzemeltetési engedély
» Vízjogi létesítési engedély