ISO 9001 bevezetése

MIR bevezetése

 

A minőségbiztosítási rendszer a management rendszerek egyik leghatékonyabb eleme: a MIR rendszer bevezetését követően rövid időn belül hatásos eredmény születhet. A gazdasági társaság az ISO 9001 szabvány folyamatszemléletű megközelítésének alkalmazásával átláthatóbbá válik, a munkaköri leírások, a minőségbiztosítási rendszer dokumentumai pontosan tartalmazzák a munkavállalók feladatait; a folyamatok input és output oldala átláthatóvá válik, a vevői megelégedettség növekedik, a termék, a szolgáltatás minőségi mutatói javulnak.

ISO 9001:2008 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése

 

 

 

Szolgáltatásaink

 

A MIR management rendszer bevezetésének alapja

 

A minőségbiztosítási rendszer kiépítésében hasznos egyéb előírások, szabványok

 

ISO 9001:2008 szerinti MIR kiépítés projektjének indítása

A MIR bevezetése projekt indítás célja a minőségmanagement rendszer kiépítési feltételeinek pontosítása, a stratégia, a Megbízó elvárásainak feltérképezése, valamint a MIR politika megfogalmazása. A cégvezetéssel közösen kerül meghatározásra:

 

A meglévő vagy kialakított minőségpolitika vizsgálata és egyeztetése az ISO 9001 szabvány szerinti előírásoknak megfelelően.

A folyamat eredménye az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer bevezetésének véglegesített időterve, projektterve, valamint az érvényes minőségpolitika kialakítása, elfogadása, bevezetése, és oktatása a munkatársak részére.

MIR folyamatstruktúra kialakítása
A minőségirányítási rendszer folyamat struktúrájának a kialakítása során a szervezet tevékenységének minőségirányítási szempontú feltérképezése, a fő- és segédfolyamatok meghatározása, valamint ISO 9001 szabvány szerinti kialakítása történik meg. Meg kell határozni a folyamatok sorrendjét, alá-, és fölérendeltségi viszonyait, valamint kölcsönhatásait. Ezek során megtörténik a meglévő folyamatok (tevékenységek) lehatárolása, a szervezet fő- és segédfolyamatainak megfogalmazása, a folyamat mérőszámok rögzítése, valamint a minőségcélok és előirányzatok, intézkedések meghatározása, az ISO 9001 követelményeinek megfelelően.

A MIR folyamatok kialakítása a DENKSTATT Hungary Kft. szakértőinek projekt vezetésével, közös interaktív műhelymunka (workshop), és egyedi feladatok végrehajtása során alakul ki.

MIR rendszer létrehozása, dokumentálása, bevezetése, fenntartása és a MIR rendszer eredményességének folyamatos fejlesztése
A meglévő szervezeti felépítés ISO 9001:2008 követelményeinek megfelelő átalakítása, a cég működésének minőségirányítási szempontú rögzítése történik meg.
A minőségirányítási szempontú tevékenységek és az ezekhez kapcsolódó felelősségek feltárása és dokumentálása.
Minőségirányítási szervezet rögzítése. Felelősségi mátrix alapján kerülnek leosztásra a minőségirányítási szempontú tevékenységek és felelősségek a munkatársak szintjén.

Az ISO 9001:2008 minőségirányítási rendszer jellemző dokumentumai:

 

Folyamatutasítások

Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabványnak megfelelő folyamatutasításokat a szakterületi megbízottak bevonásával kell kialakítani. A magyarázó és támogató workshopokon történik meg a minőségbiztosítási dokumentáció, a formalapok, formanyomtatványok létrehozása, kialakítása, és a már meglévő szisztémába, rendszerbe integrálása, így bevezetésre kerül a cég teljes területére vonatkozó, az ISO 9001 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer.

Felkészültség, képzés, minőségtudatosság
A képzések lényege a munkatársak minőségirányítási rendszer szemléletének, az ISO 9001 szabvány és a cég saját irányítási rendszere ismeretének erősítése, azaz a munkatársak minőségtudatának kialakítása, a vevői elvárások fontosságának oktatása, a termék, szolgáltatás minőségének fontoságga a vállalat nyereségessége szempontjából, a mnőségkultúra kialakítása. A képzési igény a cégvezetés és a kapcsolattartó munkatársakkal kerül megfogalmazásra. A képzés folyamatának kialakítása során kerül sor a képzési terv kidolgozására.

 

MIR belső audit

Az ISO 9001 minőségirányítási rendszer belső auditja során a MIR rendszer eredményességének és hatékonyságának ellenőrzése a cél, a politika betartására és ennek célkitűzéseire vonatkozóan. A belső auditor csapat az audit zárásaként belső audit jelentést állít össze, az auditált féllel egyeztetve.

 

MIR tanúsítás

A minőségirányítási rendszer kiépítésének sikerességét egy harmadik fél által végzett ISO 9001 tanúsító auditon bizonyítja a vállalat. A tanúsítást egy akkreditált tanúsító szervezet végzi, mely során a tanácsadó - igény szerint - részvételével támogathatja a tanúsítás folyamatát. A tanúsító auditot követően a cég az audit jelentés kézhezvételét követően kapja/kaphatja meg a MIR tanúsítványt, azaz az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerint kiállított igazolást a MIR rendszer szabványnak való megfeleléséről.

Az ISO 9001 minőségirányítási rendszer előnyei:


Kapcsolódó szolgáltatások:
ISO 9001 MIR belső auditor képzés
ISO 9001 MIR vezető auditor képzés
Képzés
Management rendszerek