Hatásvizsgálat, felülvizsgálat, IPPC

Környezeti hatásvizsgálat, felülvizsgálat, IPPC


Cégünk vállalja a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII.25.) kormányrendelet szerinti engedélyek megszerzéséhez szükséges környezeti hatásvizsgálat, illetve teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzését.


A szakértői vizsgálatok eredményeképpen elkészített környezeti hatástanulmány, illetve környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott eljárásban a környezetvédelmi felügyelőség környezetvédelmi engedélyt, vagy egységes környezethasználati engedélyt ( EKH, vagy IPPC ) ad.


Az engedélyezési eljárások fajtái a 314/2005 (XII.25.) korm. rendelet alapján:


Környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve hatásvizsgálat szükséges a 314/2005 (XII.25.) korm. rendelet 1-3 számú mellékeltében szereplő tevékenységek esetében.


Az engedélyes dokumentációkat az alábbiak alapján szükséges elkészíteni:


Az engedélyezés során vizsgálat alá kerül:


Ki végezhet hatásvizsgálatot, felülvizsgálatot?

A 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerint környezeti hatásvizsgálatot, felülvizsgálatot az adott szakterületen szakértői tevékenység végzésére jogosult személy végezhet.

Munkatársaink rendelkeznek a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogosultságokról szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti környezetvédelmi szakértői jogosultsággal, valamint a megfelelő szaktudással, szakmai jogosultsággal, tapasztalattal.


Előzetes vizsgálat

A 314/2005 (XII.25.) kormányrendelet által meghatározott tevékenységek esetében a környezethasználó előzetes vizsgálatot köteles kezdeményezni a felügyelőségnél.
A környezetvédelmi előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmi követelményeit a 314/2005 Korm. rendelet melléklete tartalmazza. A hatóság az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján dönt a környezetvédelmi hatásvizsgálat szükségességéről.
Amennyiben a beruházás környezetterhelése nem indokolja környezetvédelmi hatásvizsgálat készítését, különösen fontos, hogy a dokumentáció kidolgozottsága kellő részletességű legyen, amely alapján a hatóság megalapozottan tehet előírásokat határozatában.


Előzetes konzultáció

A rendelet által meghatározott tevékenységek esetében a felügyelőség a környezethasználó kezdeményezésére előzetes vizsgálat helyett előzetes konzultációt folytat le.
Az előzetes konzultáció célja, hogy a környezeti hatástanulmány, illetve az egységes környezethasználati engedély (EKHE) iránti kérelem tartalmi követelményeiről a környezetvédelmi felügyelőség véleményt adjon.


Környezeti hatások jelentőségének vizsgálata

2011. szeptember 15-től hatályba lépett és az EU irányelveknek megfelelő környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes rendeletek módosításáról szóló 38/2011. (V.18.) VM rendelet alapján a méretkorlát miatt az előzetes vizsgálat alól mentesülő tevékenységek, létesítmények sem mentesülhetnek környezeti vizsgálattól. Az építési eljárásban szakhatóságként közreműködő hatóságnak mérlegelnie kell a környezeti hatások jelentőségét kisebb méretű beruházások esetén is. Amennyiben a hatások jelentősnek bizonyulnak, az engedélyezési eljárás felfüggesztésre kerül és hosszadalmas környezetvédelmi hatásvizsgálatot (KHV) kell lefolytatni.


Környezeti hatásvizsgálat

A 314/2005 (XII.25.) kormányrendelet által meghatározott tevékenységek esetében, illetve az előzetes vizsgálat során született döntés esetén környezethasználat csak környezetvédelmi engedély birtokában kezdhető meg.
A környezetvédelmi engedély megszerzéséhez környezeti hatásvizsgálatot kell végezni. A környezeti hatásvizsgálat eredményeit a környezeti hatástanulmány mutatja be, amelyet a hatóságnak kell benyújtani.
A környezeti hatástanulmányban vizsgálni szükséges a beruházás nélküli alapállapotot és a rendelkezésre álló műszaki tervek figyelembe véve számítani, becsülni kell a beruházás várható környezeti hatásait az építés, üzemeltetés és a felhagyás időszakában.
Meghatározásra kerül a környezetterhelés hatásterülete.


Egységes környezethasználati engedély (EKH, IPPC, IPPC engedély)

Az egységes környezethasználati engedélyt (EKH engedély, EKHE) a 14/2005 (XII.25.) kormányrendelet mellékletében szereplő tevékenységek megkezdését megelőzően kell beszerezni.
Az EKH engedély megszerzéséhez környezeti felülvizsgálatot kell végezni jogosultsággal rendelkező szakértőnek. A 314/2005 (XII.25.) kormányrendelet tartalmi követelményeinek megfelelően összeállított környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció során meghatározásra kerülnek a tevékenység pontos környezeti kibocsátásai és környezetterhelései.
A környezetvédelmi felülvizsgálat alapján a környezetvédelmi hatóság lényegében "környezetvédelmi üzemelési " engedélyt ad ki, amelyben megállapítja a kibocsátás és a környezetterhelés határértékeit, előírja a szükséges kibocsátás csökkentési, illetve monitoring intézkedéseket.


Az EKH engedélyt a hatóság 5-10 évre adja meg. Az egységes környezethasználati engedély megújítása ismételt környezeti felülvizsgálattal történik.

Az egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező tevékenység végzéséről évente beszámolót kell készíteni és azt be kell nyújtani a hatósághoz.


BAT

Az egységes környezethasználati engedély (EKHE) megszerzésének feltétele, hogy a tervezett tevékenység megfeleljen az elérhető legjobb technikának (BAT - Best Available Technology).
Az Európai Unió IPPC Irodája által létrehozott nemzetközi munkacsoportok állítják össze az egyes iparágakra vonatkozó elérhető legjobb technikákat bemutató BAT referencia (BREF) dokumentumokat. A BREF elkészítésekor figyelembe veszik az adott iparágban Európában elterjedten alkalmazott technikákat és az azokhoz kapcsolódó kibocsátásokat, a tudományos fejlődés legújabb vívmányait és az egyes technikák gazdasági megvalósíthatóságát. Éppen ezért a BAT az egyes iparágakben nem állandó, hanem időben változó, fejlődő technikai színvonalat határoz meg mércéül.
Munkánk során részletekbe menően vizsgáljuk a tervezett beruházás és a BREF ajánlások összhangját.A DENKSTATT Hungary Kft. szolgáltatásai


Visszalépés a Tervezés és engedélyezés oldalra.