Global Reporting Initiative (GRI)

A Global Reporting Initiative (GRI) egy non profit szervezet, amely a gazdasági, környezeti és társadalmi fenntarthatóság előmozdítását tűzte ki célul.

A Global Reporting Initiative (GRI) egy non profit szervezet, amely a gazdasági, környezeti és társadalmi fenntarthatóság előmozdítását tűzte ki célul. A GRI által kidolgozott, átfogó Fenntarthatósági Jelentéskészítési Irányelveket mára világszerte számtalan szervezet és vállalat használja a fenntarthatósági törekvéseinek kommunikálására. Az Irányelvek segítenek a vállalatnak, hogy a fenntarthatóság négy fő területén mérjék és közzétegyék teljesítményüket. A vállalat gazdasági, környezeti, társadalmi és vállalatirányítási teljesítményével kapcsolatos számvetés és kommunikáció segíti a vállalat átláthatóságát. Az ebből eredő elszámoltathatóság növeli a bizalmat a vállalat felé, mindamellett, hogy számtalan további előnnyel is jár. A GRI szabványait Magyarországon is egyre több cég használja.

G4, az új generáció

Az új, negyedik generációs irányelv - vagyis a G4 – hosszas előkészítői munka után 2013 májusában útjára indult az amszterdami GRI`s Global Conference on Sustainability and Reporting konferencián. A GRI két éves átállási időszakot határozott meg, amely során a jelentéstevők a korábbi G3/G3.1-es szabványról a G4 irányelvekre válthatnak. Ez alatt az idő alatt minden a G3, G3.1 és G4 alapján elkészült jelentést elismernek GRI jelentésként. A G4-es szabványrendszer harmonizálásra került a GHG Protocol Scope 3-as szabványával, amely azt jelenti, hogy a G4 szerint jelentést készítő vállalatok az üvegházhatású gáz kibocsátásukról a GHG Protocol által meghatározott keretrendszer szerint kell, hogy beszámoljanak a jövőben (Scope 1, Scope 2, Scope 3).

A G4 kidolgozása 2010 óta volt folyamatban, a kidolgozási időszakban két ütemben is lehetősége volt rá az érdeklődőknek, hogy javaslatokat tegyenek a dokumentum tökéletesítésére. A két egyeztetési időszak (Public Comment Period, PCP) alatt 2498 formális visszajelzés érkezett a szervezethez, illetve 2219 fő vett részt 68 különböző, a G4 témáit feldolgozó workshop-okon. A GRI célja az volt, hogy a lehető legnagyobb érintett csoport bevonásával és véleményük meghallgatásával egy olyan dokumentumot készítsen, amely egyetértésen alapul.