GHG Protocol

A GHG Protocol szervezet a World Resources Institute (WRI) és a World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) több éves együttműködése során alakult meg. A GHG Protocol útmutatói világszerte elterjedt eszközök a kibocsátásra kerülő üvegházhatású gázok mennyiségének mérésére és menedzselésére.

A GHG Protocol szabványait vállalatok, városok és kormányok is alkalmazzák, és ez szolgál számtalan egyéb szervezet (ISO, CDP, The Climate Registry munkájának alapjául.

A GHG Protocol szabványai:

Vállalati számadás és jelentés szabvány (Vállalati Szabvány)

Módszertan vállalatok és szervezetek számára a működésük miatt keletkező összes üvegházhatású gáz kibocsátás mérésére és közzétételére. A „vállalati” megnevezés mind a magán, mind pedig az állami szervezetekre vonatkozik. A szabvány mellé kidolgozott Számolási Eszköztár a szervezetek segítségére szolgál a működésük és üzleti tevékenységük által keletkező kibocsátások számszerűsítésére.

Projekt számadási irányelvek (Projekt Protokoll)

A szabvány az ÜHG kibocsátás csökkentésére kidolgozott projektek eredményeképpen elért tényleges csökkentések mérésére szolgál. A Projekt Protokoll egy átfogó, érdekektől semleges számolási eszköz, amellyel számszerűsíthető a klímaváltozás visszafordítása érdekében bevezetett projektek megtérülése ÜHG szempontból.

Vállalati értéklánc (Scope 3) számadás és jelentés szabvány

Ez a szabvány segít a vállalatoknak abban, hogy az egész ellátói láncukban felmérjék a keletkező ÜHG kibocsátásokat, és megkeressék azokat a területeket, ahol a leghatékonyabban tehetnek lépést a kibocsátás csökkentésére. Sokszor a vállalati kibocsátások nagy részét éppen a Scope 3-as kategóriájú kibocsátások adják, amely azt jelenti, hogy a vállalatok eddig óriási fejlesztési lehetőségeket hagytak figyelmen kívül. A szabvány használói 15 kategóriába sorolva mérhetik az értékláncukban keletkező kibocsátásokat. A dokumentum a csökkentések érdekében támogatja a stratégiai együttműködések kialakítását is a vásárlókkal és a beszállítókkal.

Termék életciklus számadás és jelentés szabvány

A szabvány a termékek teljes életciklusa során keletkező kibocsátások mérésére szolgál, és a legjobban megtérülő kibocsátás-csökkentési lehetőségek felismerését segíti. A szabvány lehet az első lépés a fenntarthatóbb termékek felé, segítségével ugyanis mérhető a termék környezeti hatása a nyersanyagoktól kezdve az összeállításon, szállítson, tároláson és használaton át az ártalmatlanításig. Az eredmények beépítésével a terméktervezésbe, és az ebből eredő hatékonyságnöveléssel és költségcsökkentéssel versenyelőny érhető el. A szabvány segítségével az az egyre növekvő vásárlói igény is kielégíthető, amely a termékek környezeti hatásainak kommunikálására irányul.