Fogalommagyarázat

A környezetnyezetvédelemhez és a munkavédelemhez köthető fogalmak összegyűjtésével és publikálásával az a célunk, hogy az oldalunkra látogatóknak segítséget nyújtsunk a fogalmak, kifejezések, szakszavak használatában.

Fogalmak:

Scope 1

A Greenhouse Gas Protocol az ÜHG kibocsátásokat három kategóriába sorolja, amely felosztás mára világszerte elfogadottá vált. A Scope 1-es kategóriába azok a kibocsátások tartoznak, amelyek az adott vállalat tulajdonában vagy irányítása alatt álló forrásokból származnak.

Scope 2

A Greenhouse Gas Protocol az ÜHG kibocsátásokat három kategóriába sorolja, amely felosztás mára világszerte elfogadottá vált. A Scope 2-es kategóriába tartoznak mindazok az indirekt ÜHG kibocsátások, amelyek a vállalat által megvásárolt elektromosság, hő vagy gőz kapcsán keletkeznek.

Scope 3

A Greenhouse Gas Protocol az ÜHG kibocsátásokat három kategóriába sorolja, amely felosztás mára világszerte elfogadottá vált. A Scope 3-as kategóriába azok az indirekt kibocsátások tartoznak, amelyek nem szerepelnek a 2-es kategóriában, bár a vállalat működése kapcsán kerülnek kibocsátásra. A GHG Protocol a vállalat ellátói láncában keletkező kibocsátások felmérésére készített szabványában a Scope 3-as kategórián belül 15 alkategóriát különböztet meg (például: üzleti utak, megvásárolt termékek és szolgáltatások, befektetések, kihelyezett tevékenységek).

CSV

Bár a CSV rövidítés több üzletágban is használatos rövidítés, a vállalati felelősségvállalás kapcsán a jelentése a Közös Értékteremtés, vagyis "Creating Shared Value". A fogalmat 2006-ban vezette be Michale E. Porter és Mark R. Kramer egy, a Harvard Business Review-ban megjelent cikkükben. Az elmélet szerint a vállalatok versenyképessége és az érintett közösségek „egészsége” szorosan függ egymástól. A CSV túlmutat a CSR-en, hiszen a felelősségvállaláson túl, értékteremtésre ösztönöz.

Enterprise 2020

A Vállalkozás 2020 a CSR Europe szervezet által elindított kezdeményezés, amely célja, hogy felhívja a figyelmet az Európára és a világra váró kihívásokra, amelyek egyre inkább megkérdőjelezik a jelenlegi életvitelünket, beleértve a munkával, tanulással, kommunikációval és erőforrás-felhasználással kapcsolatos gyakorlatokat.

Az Európai Unió Európa 2020-as stratégiájának részeként az Enterprise 2020 kiemeli azokat a lehetőségeket, amelyekkel a vállalatok hozzájárulhatnak az EU céljainak eléréséhez, amelyben egy "okos, fenntartható és befogadó" gazdaság építését célozza, magas foglalkoztatási aránnyal, hatékonysággal ás társadalmi összefogással 2020-ra.

Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol (Üvegházhatású Gáz Protokoll)

A GHG Protocol szervezet a World Resources Institute (WRI) és a World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) több éves együttműködése során alakult meg. A GHG Protocol útmutatói világszerte elterjedt eszközök az üvegházhatású gázok mennyiségének mérésére és menedzselésére. A GHG Protocol szabványait vállalatok, városok és kormányok is alkalmazzák, és ez szolgál számtalan egyéb szervezet (ISO, CDP, The Climate Registry) munkájának alapjául.

Carbon Disclosure Project, CDP (Szén-dioxid Közzétételi Projekt)

A CDP egy független non profit szervezet, amelynek célja, hogy a vállalatok és városok ösztönzésén keresztül hozzájáruljon az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentéséhez és a fenntartható vízgazdálkodás elterjedéséhez.

A szervezet egy átlátható és globális rendszert kínál több ezer vállalat és város számára, amelyen keresztül azok mérhetik, közzétehetik és kezelhetik a környezeti adataikat. A szervezet meggyőződése, hogy ha megfelelő mennyiségű és minőségi információ áll rendelkezésre, a piacnak óriási ereje lehet a változások bevezetéséhez. A CDP rendelkezik a világ legnagyobb, klímaváltozással kapcsolatos önkéntesen bevallott adatokat tartalmazó adatbázisával. A CDP-n keresztül a vállalatok, a befektetők és a városok egyaránt sikeresebben csökkenthetik a kockázataikat, használhatják ki a lehetőségeiket és hozhatnak olyan befektetési döntéseket, amelyek egy fenntarthatóbb világ felé mutatnak.

A CDSB irányelveinek kidolgozásához a CDP is hozzájárult. A szabvány a vállalat a pénzügyi jelentésekhez hasonlóan veheti számba azokat a veszélyeket és lehetőségeket, amelyeket a klímaváltozás jelent a vállalat stratégiája és pénzügyi teljesítménye számára.

Elszámoltathatóság (accountability)

Az ISO 26000 útmutató alapján: "Felelősségre vonható helyzet a döntésekért és tevékenységekért a szervezetet irányító testületek, jogi hatóságok és tágabb értelemben, az érdekelt felek részéről."

Az elszámoltathatóság és átláthatóság elősegítésére az AccountAbility elkészítette AA1000APS szabványát, amely a vállalat segítségére lehet abban, hogy felismerje és rangsorolja a fenntarthatósággal kapcsolatos kihívásokat, és így megfelelően felkészülhessen azokra.

Érintettek, érdekeltek (stakeholders)

Olyan egyének vagy csoportok, amelyekre a vállalat működése és döntései által hatással lehet; illetve akik/amelyek hatással lehetnek a vállalatra. Vannak külső (pl.: helyi lakosság, civil szervezetek) és belső (pl.: munkatársak) érintettek egyaránt.

Az érintettek bevonásához az AA1000 (Stakeholder Engagement Standard) szabvány szolgál segítségül.

Átláthatóság

ISO 26000 útmutató alapján: "Nyitottság azon döntésekkel és tevékenységekkel kapcsolatban, amelyek hatással vannak a társadalomra, gazdaságra és környezetre, és hajlandóság ezek világos, pontos, időszerű, őszinte és teljes egészében történő kommunikálására." Az elszámoltathatóság és átláthatóság elősegítésére az AccountAbility elkészítette AA1000APS szabványát, amely a vállalat segítségére lehet abban, hogy felismerje és rangsorolja a fenntarthatósággal kapcsolatos kihívásokat, és így megfelelően felkészülhessen azokra.

"Low-carbon" gazdaság (LCE: low-carbon economy)

A "low-carbon", vagyis alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság egy olyan gazdasági-társadalmi berendezkedést jelent, amely során az emberi tevékenységek által a bioszférába juttatott károsanyag-kibocsátás mennyisége minimalizálásra kerül. Az LCE elterjedése világszerte elengedhetetlen a klímaváltozás visszaszorításához. Az alacsony karbon gazdaság a "zero-karbon társadalom", más néven a "megújuló gazdaság" előfutára.

The Climate Group

A Climate Group egy független non profit szervezet, amelynek célja, hogy ösztönözze és katalizátorként segítse a „Tiszta Forradalmat” (Clean Revolution): egy bölcsebb, jobb és alacsonyabb szén-dioxid kibocsátású („low-carbon”) jövőt. A szervezet számos vállalattal, állammal, régióval, várossal és ismert személyiséggel dolgozik együtt, és a döntéshozók kezébe bizonyítékot adva inspirálja őket a változtatásra. A szervezet 2004-ben alakult és mára Ausztráliában, Kínában, Európában, Indiában és Észak-Amerikában is működik.

The Climate Registry

A Climate Registry egy non profit szervezet, amely jelentős információval szolgál az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatban. A szervezet következetes és átlátható szabványokat dolgoz ki a vállalatoknak és kormányoknak Észak-Amerikában, amely segítségével azok kiszámolhatják, hitelesíthetik és közzétehetik a karbon lábnyomukat egy egyszerű, egységes adatbázisban.

CERES

A Ceres a fenntartható vezetés szószólója. A szervezet célja, hogy kiterjedt hálózatán keresztül mozgósítsa a befektetőket, az üzleti vezetőket és a közösségi érdekeket szem előtt tartó csoportokat arra, hogy kiterjesszék és felgyorsítsák a fenntartható üzleti gyakorlatok bevezetését, amely segítségével egy virágzó és egészséges globális gazdaság épülhet.

A Ceres 1989-ben alakult a befektetők egy kis csoportjából az Exxon Valdez katasztrófa hatására. Azóta számtalan Fortune 500-as vállalattal, elismert non profit szervezetekkel és társadalmilag felelős befektető vállalattal dolgozik együtt azon, hogy a fenntartható stratégiák és gyakorlatok beépüljenek a vállalatok, befektetők és más gazdasági szereplők döntéshozatalába.

Kapcsolódó szolgáltatások
» ISO 9001 bevezetése
» Minőségbiztosítás
» MIR tanácsadás